Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19255777
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

XVIII. Інформація про будь-які договори та/або правочини, умовою чинності яких є незмінність осіб, які здійснюють контроль над емітентом

Прізвище, ім'я, по батькові фізичних осіб або найменування юридичних осіб, що є сторонами договору та/або правочину Дата укладення договору та дата набрання чинності ним та/або дата вчинення правочину Предмет договору та/або правочину Ціна договору та/або правочину Строк дії договору та/або правочину
- 30.12.1899 , 30.12.1899 , 30.12.1899 - - -
Опис Договори не укладались