Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30382533
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РАЙЗ-МАКСИМКО"
Дата, на яку складено інформацію: 13.02.2020

Відомості про порушення справи про банкрутство емітента

№ з/п Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справі про банкрутство Дата проведення підготовчого засідання суду Найменування (прізвище, ім'я, по батькові) особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство Арбітражний керуючий (найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи)
1 2 3 4 5
1 03.02.2020 30.03.2020 Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична фiрма "Бонус" Ягiчев Сергiй Олексiйович
Зміст інформації:
Згiдно з данними Єдиного державного реєстру юридичних осiб, фiзичних осiб-пiдприємцiв та громадських формувань:
13.02.2020 - порушено справу про банкрутство
Пiдстава: за судовим рiшенням про банкрутство
Судове рiшення: Судове рiшення про порушення провадження у справi про банкрутство юридичної особи №910/638/20 вiд 03.02.2020
Найменування суду: ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД МIСТА КИЄВА
Дата набуття чинностi: 10.02.2020

Дата винесення судом ухвали про порушення провадження у справi про банкрутство емiтента - 03.02.2020 р.
Найменування особи, яка подала заяву про порушення справи про банкрутство - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична фiрма "Бонус"
Повне найменування й мiсцезнаходження кредитора, на вимогу якого порушено провадження у справi про банкрутство емiтента - Товариство з обмеженою вiдповiдальнiстю "Юридична фiрма "Бонус" (02225, м. Київ, вул. Оноре де Бальзака,16, iдентифiкацiйний номер 40904740)
Найменування суду, який розглядає справу - ГОСПОДАРСЬКИЙ СУД мiста КИЄВА
Причини порушення провадження у справi про банкрутство емiтента та загальна сума вимог кредиторiв - грошовi вимоги в розмiрi 2 733 143,47 грн.
Прiзвище, iм'я й по батьковi фiзичної особи, мiсцезнаходження або мiсце проживання арбiтражного керуючого емiтента, призначеного судом, та дата такої ухвали - Ягiчев Сергiй Олексiйович (свiдоцтво №550 вiд 03.07.13, адреса 04119, м. Київ, вул. Мельникова,83А, офiс 201)
Дата проведення попереднього судового засiдання - 30.03.20 о 12:00 год. Засiдання вiдбудеться у примiщеннi Господарського суду м. Києва за адресою: м. Київ, вул. Б. Хмельницького, 44-В, зал судових засiдань № 3.