Нерегулярна звітність рейтингового агентства
Код за ЄДРПОУ уповноваженого рейтингового агентства: 31752402
Повне найменування уповноваженого рейтингового агентства: Товариство з обмеженою відповідальністю «Кредит-Рейтинг»
Дата, на яку складено інформацію: 26.03.2020

Інформація про зміни у переліку цінних паперів, щодо яких здійснено рейтингову оцінку

Вид емісійних цінних паперів Облігація підприємства відсоткова*
Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності)) F №66/2/2017 від 04.08.2017
Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
Організаційно-правова форма юридичної особи Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ емітента 09806443
Група рівнів кредитного рейтингу Обов’язковий довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня
Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом) Значення uaAAА відсутнє в довіднику 43
Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим)
Прогноз Стабільний
Дата вчинення дії 17.03.2020
Дія Оновлення рейтингової оцінки
Примітки
 
Вид емісійних цінних паперів Облігація підприємства відсоткова*
Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності)) H №18/2/2019 від 18.04.2019
Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
Організаційно-правова форма юридичної особи Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ емітента 09806443
Група рівнів кредитного рейтингу Обов’язковий довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня
Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом) Значення uaAAА відсутнє в довіднику 43
Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим)
Прогноз Стабільний
Дата вчинення дії 17.03.2020
Дія Оновлення рейтингової оцінки
Примітки
 
Вид емісійних цінних паперів Облігація підприємства відсоткова*
Реквізити свідоцтва про реєстрацію випуску емісійних цінних паперів (реєстраційний номер, дата реєстрації, дата видачі (у разі наявності)) G №17/2/2019 від 18.04.2019
Повне найменування емітента АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО «ТАСКОМБАНК»
Організаційно-правова форма юридичної особи Акціонерне товариство
Код за ЄДРПОУ емітента 09806443
Група рівнів кредитного рейтингу Обов’язковий довгостроковий кредитний рейтинг інвестиційного рівня
Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є обов'язковим за законом) Значення uaAAА відсутнє в довіднику 43
Рівень кредитного рейтингу (при визначенні рейтингової оцінки, визначення якої є необов'язковим)
Прогноз Стабільний
Дата вчинення дії 17.03.2020
Дія Оновлення рейтингової оцінки
Примітки