Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22677163
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СЛОБОДА"
Дата, на яку складено інформацію: 18.04.2019

Відомості про зміни до статуту приватного акціонерного товариства, пов’язані із переважним правом акціонерів на придбання акцій цього товариства

Зміст інформації:
Дата прийняття рішення та найменування уповноваженого органу емітента, що прийняв рішення про внесення змін до статуту: - 18 квітня 2019 року, - річні загальні збори акціонерів. Дата набрання чинності змін до статуту (за наявності): зміни набирають чинності з моменту їх державної реєстрації. Кількість акціонерів на дату прийняття рішення: - 5 (п'ять) осіб. Опис змін до статуту емітента: зміни передбачають переважне право його акціонерів на купівлю акцій, що пропонуються їх власником до продажу третій особі.