Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03052138
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕКЛАМА"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів


з/п
Дата прийняття рішення Найменування уповноваженого органу, що прийняв рішення Гранична сукупна вартість правочинів (тис.грн) Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (тис.грн) Співвідношення граничної сукупної вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках) Предмет правочину Дата розміщення особливої інформації в загальнодоступній інформаційній базі даних Комісії Веб-сайт товариства, на якому розміщена інформація
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 17.04.2018 Загальні зюори акціонерів 100000 4757 2102.16523 значний правочин 17.04.2018 03052138.smida.gov.ua
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів Приватного акцiонерного товариства «РЕКЛАМА» ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укладання угод, договорів підряду, будівельного підряду, підряду на проведення проектних та пошукових робіт, послуг, поставки, купівлі-продажу, зберігання, оренди, договорів на проведення археологічних досліджень земельної ділянки) з підприємствами, установами, організаціями (в тому числі підрядними), спрямованих на проведення комплексної реконструкції (реставрації, ремонту) майнового комплексу, що належить ПрАТ «РЕКЛАМА», розташованого за адресою м. Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12; Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4757 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 2102,16523%; Загальна кількість голосуючих акцій: 106536; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
2 17.04.2018 Загальні збори акціонерів 100000 4757 2102.16523 значний правочині 17.04.2018 03052138.smida.gov.ua
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів Приватного акцiонерного товариства «РЕКЛАМА» ; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укладення угод, договорів щодо отримання кредитів, отримання безпроцентної поворотної фінансової допомоги або залучення інших позикових коштів, необхідних для фінансування діяльності ПрАТ «РЕКЛАМА»; Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4757 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 2102,16523%; Загальна кількість голосуючих акцій: 106536; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0.
3 17.04.2018 Загальні збори акціонерів 100000 4757 2102.16523 значний правочин 17.04.2018 03052138.smida.gov.ua
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018 Найменування уповноваженого органу, що його прийняв: Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «РЕКЛАМА»; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: вчинення значних правочинів за договорами іпотеки, застави, поруки (у тому числі в якості виконання зобов’язань за інші підприємства). Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4757 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 2102,16523%; Загальна кількість голосуючих акцій: 106536; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0
4 17.04.2018 Загальні збори акціонерів 100000 4757 2102.16523 значний правочин 17.04.2018 03052138.smida.gov.ua
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів: 17.04.2018; Найменування уповноваженого органу, що його прийняв:Загальні збори акціонерів Приватного акціонерного товариства «Реклама»; Відомості щодо правочинів із зазначенням, зокрема, їх характеру: укладання договору/договорів/угод, щодо продажу майнового комплексу, що належить ПрАТ «Реклама», розташованого за адресою м.Київ, вул. Верхній Вал – вул. Воздвиженська, буд. 4-12; Гранична сукупність вартості правочинів: 100000 тис. грн; Вартість активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності: 4757 тис. грн; Співвідношення граничної сукупності вартості правочинів до вартості активів емітента за даними останньої річної фінансової звітності (у відсотках): 2102,16523%; Загальна кількість голосуючих акцій: 106536; Кількість голосуючих акцій, що зареєстровані для участі у загальних зборах: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "за" прийняття рішення: 99123; Кількість голосуючих акцій, що проголосували "проти" прийняття рішення: 0