Інформація про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з емісійними цінними паперами на фондовій біржі
Код за ЄДРПОУ фондової біржі: 36184092
Найменування фондової біржі: Акціонерне товариство "Українська біржа"
Дата, на яку складено інформацію: 14.02.2020
Дата вчинення правочину (укладання біржового контракту) Частина операції за договором РЕПО «1» – перша частина операції за договором РЕПО, «2» – друга частина операції за договором РЕПО* Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
14.02.2020 - MHP SE B 116838 Акція іноземного емітента бездокументарна іменна US55302T2042 480 234.0000
14.02.2020 - MHP SE B 116838 Акція іноземного емітента бездокументарна іменна US55302T2042 480 234.0000
14.02.2020 - Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 Акція проста бездокументарна іменна UA4000069603 50000 0.3870
14.02.2020 - Акціонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль" 14305909 Акція проста бездокументарна іменна UA4000069603 50000 0.3870
14.02.2020 - Публічне акціонерне товариство "Донбасенерго" 23343582 Акція проста бездокументарна іменна UA4000080675 40 25.5000
14.02.2020 - Публічне акціонерне товариство "Донбасенерго" 23343582 Акція проста бездокументарна іменна UA4000080675 40 25.5000
14.02.2020 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кардсервіс" 39551837 Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна UA4000203996 120 1003.4200
14.02.2020 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кардсервіс" 39551837 Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна UA4000203996 120 1003.4200
14.02.2020 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кардсервіс" 39551837 Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна UA4000203996 249 1003.4200
14.02.2020 - Товариство з обмеженою відповідальністю "Кардсервіс" 39551837 Облігація підприємства відсоткова бездокументарна іменна UA4000203996 249 1003.4200
14.02.2020 - Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод" 05763814 Акція проста бездокументарна іменна UA4000074058 200 22.0000
14.02.2020 - Публічне акціонерне товариство "Крюківський вагонобудівний завод" 05763814 Акція проста бездокументарна іменна UA4000074058 200 22.0000
14.02.2020 - Публічне акціонерне товариство "Центренерго" 22927045 Акція проста бездокументарна іменна UA4000079081 1900 9.1000
14.02.2020 - Публічне акціонерне товариство "Центренерго" 22927045 Акція проста бездокументарна іменна UA4000079081 1900 9.1000
14.02.2020 - Публічне акціонерне товариство "Центренерго" 22927045 Акція проста бездокументарна іменна UA4000079081 2890 9.2000
14.02.2020 - Публічне акціонерне товариство "Центренерго" 22927045 Акція проста бездокументарна іменна UA4000079081 2890 9.2000
14.02.2020 - Публічне акціонерне товариство "Центренерго" 22927045 Акція проста бездокументарна іменна UA4000079081 5388 9.2000
14.02.2020 - Публічне акціонерне товариство "Центренерго" 22927045 Акція проста бездокументарна іменна UA4000079081 5388 9.2000

*Заповнюється, якщо розкривається інформація про договір РЕПО.