Інформація про укладені (виконані) біржові контракти (договори РЕПО) з емісійними цінними паперами на фондовій біржі
Код за ЄДРПОУ фондової біржі: 36184092
Найменування фондової біржі: Акціонерне товариство "Українська біржа"
Дата, на яку складено інформацію: 30.06.2021
Дата вчинення правочину (укладання біржового контракту) Частина операції за договором РЕПО «1» – перша частина операції за договором РЕПО, «2» – друга частина операції за договором РЕПО* Найменування емітента цінних паперів за правочином Код за ЄДРПОУ емітента цінних паперів за правочином Вид фінансового інструменту, який є об’єктом цивільних прав за правочином Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера Кількість цінних паперів за правочином Ціна цінних паперів за правочином
30.06.2021 - Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" 00135390 Акція проста бездокументарна іменна UA4000117501 10 309.9000
30.06.2021 - Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" 00135390 Акція проста бездокументарна іменна UA4000117501 10 309.9000
30.06.2021 - Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" 00135390 Акція проста бездокументарна іменна UA4000117501 10 300.0000
30.06.2021 - Публічне акціонерне товариство "Укрнафта" 00135390 Акція проста бездокументарна іменна UA4000117501 10 300.0000
30.06.2021 - Міністерство Фінансів України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000207880 2828 954.5300
30.06.2021 - Міністерство Фінансів України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000207880 2828 954.5300
30.06.2021 - MHP SE B 116838 Акція іноземного емітента бездокументарна іменна US55302T2042 2300 166.7200
30.06.2021 - MHP SE B 116838 Акція іноземного емітента бездокументарна іменна US55302T2042 2300 166.7200
30.06.2021 - Міністерство Фінансів України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000201255 2770 1081.5300
30.06.2021 - Міністерство Фінансів України 00013480 Облігація внутрішніх державних позик України середньострокова відсоткова бездокументарна іменна UA4000201255 2770 1081.5300
30.06.2021 - Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" 14305909 Акція проста бездокументарна іменна UA4000069603 30000 0.4400
30.06.2021 - Акціонерне товариство "Райффайзен Банк" 14305909 Акція проста бездокументарна іменна UA4000069603 30000 0.4400
30.06.2021 - Advanced Micro Devices Inc. 711524 Акція іноземного емітента бездокументарна іменна US0079031078 30 2480.0000
30.06.2021 - Advanced Micro Devices Inc. 711524 Акція іноземного емітента бездокументарна іменна US0079031078 30 2480.0000
30.06.2021 - Apple Inc. 94-2404110 Акція іноземного емітента бездокументарна іменна US0378331005 2 3847.0000
30.06.2021 - Apple Inc. 94-2404110 Акція іноземного емітента бездокументарна іменна US0378331005 2 3847.0000
30.06.2021 - Advanced Micro Devices Inc. 711524 Акція іноземного емітента бездокументарна іменна US0079031078 12 2430.0000
30.06.2021 - Advanced Micro Devices Inc. 711524 Акція іноземного емітента бездокументарна іменна US0079031078 12 2430.0000
30.06.2021 - Публічне акціонерне товариство "Центренерго" 22927045 Акція проста бездокументарна іменна UA4000079081 1000 9.6000
30.06.2021 - Публічне акціонерне товариство "Центренерго" 22927045 Акція проста бездокументарна іменна UA4000079081 1000 9.6000

*Заповнюється, якщо розкривається інформація про договір РЕПО.