Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 38690683
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БАНК АВАНГАРД"
Дата, на яку складено інформацію: 29.12.2020

Відомості про прийняття рішення про виплату дивідендів


з/п
Дата вчинення дії Розмір дивідендів, що підлягають виплаті, грн Розмір дивідендів на одну акцію, грн. Строк виплати дивідендів Спосіб виплати дивідендів
1 2 3 4 5 6
1 29.12.2020 55520.58 0.45508672 18.01.2021 - 31.01.2021 через депозитарну систему
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 28.12.2020. Відповідно до Рішення акціонера (єдиного) від 28.12.2020р., яке має статус протоколу Загальних зборів акціонерів), прийнято рішення нерозподілений прибуток АТ «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2015 році в розмірі 55 520,58 грн. направити на виплату дивідендів власникам простих акцій АТ «БАНК АВАНГАРД»; Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 29.12.2020 відповідно до рішення Наглядової ради Банку (Протокол № 27 від 29.12.2020р.); Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, через депозитарну систему України; Строк виплати дивідендів: початок 18.01.2021 - кінець 31.01.2021; Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рішення: Наглядова рада АТ "БАНК АВАНГАРД" (Протокол № 27 від 29.12.2020р.) ; Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:18.01.2021; Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 55520,58 грн, в тому числі, розмір дивідендів на одну акцію (грн): 0,45508672 грн; Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему України; Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів у повному обсязі.
2 29.12.2020 16710.07 0.13696779 18.01.2021 - 31.01.2021 через депозитарну систему
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 28.12.2020. Відповідно до Рішення акціонера (єдиного) від 28.12.2020р., яке має статус протоколу Загальних зборів акціонерів), прийнято рішення нерозподілений прибуток АТ«БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2016 році в розмірі 16 710,07 грн. направити на виплату дивідендів власникам простих акцій АТ «БАНК АВАНГАРД»; Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 29.12.2020, відповідно до рішення Наглядової ради Банку (Протокол № 27 від 29.12.2020р.); Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, через депозитарну систему України; Строк виплати дивідендів: початок 18.01.2021 - кінець 31.01.2021; Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рішення: Наглядова рада АТ "БАНК АВАНГАРД" (Протокол № 27 від 29.12.2020р.); Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 18.01.2021; Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 16710,07 грн, в тому числі, розмір дивідендів на одну акцію (грн): 0,13696779 грн; Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему України; Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі .
3 29.12.2020 3650551.14 29.92255033 18.01.2021 - 31.01.2021 через депозитарну систему
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів: 28.12.2020. Відповідно до Рішення акціонера (єдиного) від 28.12.2020р., яке має статус протоколу Загальних зборів акціонерів), прийнято рішення нерозподілений прибуток АТ «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2017 році в розмірі 3 650 551,14 грн. направити на виплату дивідендів власникам простих акцій АТ «БАНК АВАНГАРД»; Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 29.12.2020, відповідно до рішення Наглядової ради Банку (Протокол № 27 від 29.12.2020р.); Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, через депозитарну систему України; Строк виплати дивідендів: початок 18.01.2021 - кінець 31.01.2021; Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рішення: Наглядова рада АТ "БАНК АВАНГАРД" (Протокол № 27 від 29.12.2020р.); Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів:18.01.2021; Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 3650551,14 грн, в тому числі, розмір дивідендів на одну акцію (грн): 29,92255033 грн; Спосіб виплати дивідендів ): через депозитарну систему України; Порядок виплати дивідендів :виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі .
4 29.12.2020 9942005.23 81.49184615 18.01.2021 - 31.01.2021 через депозитарну систему
Зміст інформації:
Дата прийняття загальними зборами акціонерного товариства рішення про виплату дивідендів:28.12.2020. Відповідно до Рішення акціонера (єдиного) від 28.12.2020р., яке має статус протоколу Загальних зборів акціонерів), прийнято рішення нерозподілений прибуток АТ «БАНК АВАНГАРД» за результатами діяльності у 2018 році в розмірі 9 942 005,23 грн. направити на виплату дивідендів власникам простих акцій АТ «БАНК АВАНГАРД»; Дата прийняття уповноваженим органом акціонерного товариства рішення про встановлення дати складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 29.12.2020, відповідно до рішення Наглядової ради Банку (Протокол № 27 від 29.12.2020р.); Порядок виплати дивідендів: виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі у порядку, встановленому Національною комісією з цінних паперів та фондового ринку, через депозитарну систему України; Строк виплати дивідендів: початок 18.01.2021 - кінець 31.01.2021; Найменування уповноваженого органу, який прийняв таке рішення: Наглядова рада АТ "БАНК АВАНГАРД" (Протокол № 27 від 29.12.2020р.); Дата складення переліку осіб, які мають право на отримання дивідендів: 18.01.2020; Розмір дивідендів, що підлягають виплаті відповідно до рішення загальних зборів (грн): 9942005,23 грн, в тому числі, розмір дивідендів на одну акцію (грн): 81,49184615 грн; Спосіб виплати дивідендів: через депозитарну систему України; Порядок виплати дивідендів : виплата всієї суми дивідендів в повному обсязі .