Інформація КУА за 1 квартал 2019 року
ЄДРПОУ КУА: 35276543
ЄДРІСІ: 233773
Назва фонда: Пайовий венчурний недиверсиф?кований закритий ?нвестиц?йний фонд "?С-Холдинг-Надра"
Звітний рік: 2019
Звітний квартал: 1

Довідка про вартість чистих активів

Інформація про ІСІ

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ КІФ
Повне найменування ІСІ Пайовий венчурний недиверсиф?кований закритий ?нвестиц?йний фонд "?С-Холдинг-Надра"
Вид Інформації: 4 - щоденна; 2 - щоквартальна; 1 - щорічна 2
Вид ІСІ пайовий інвестиційний фонд
Тип ІСІ Закритий строковий недиверсифікований венчурний ІСІ
Дата внесення ІСІ до ЄДРІСІ 11.09.2007
Термін дії ІСІ 11.09.2027
Дата укладання договору на управління активами ІСІ (для КІФ)

_______________

* Заповнюється лише для корпоративних інвестиційних фондів.

Інформація про вартість чистих активів інвестиційного фонду

Найменування показника Значення показника
Активи фонду, грн (балансова вартість) (на кінець звітного періоду) 2249828
Зобов'язання фонду, грн (на кінець звітного періоду) 771173.95
Вартість чистих активів фонду, грн (на кінець звітного періоду) 1478654.05
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць (на кінець звітного періоду) 35
Кількість акцій або інвестиційних сертифікатів, що знаходяться в обігу, одиниць, (на кінець звітного періоду) серед*:
a) фізичних осіб:
нерезидентів; 0
резидентів; 32
б) юридичних осіб:
нерезидентів; 0
резидентів; 3
Кількість учасників фонду (осіб)*:
а) юридичних осіб:
резидентів; 1
нерезидентів; 0
б) фізичних осіб:
резидентів; 5
нерезидентів; 0
Вартість чистих активів у розрахунку на одну акцію або інвестиційний сертифікат, грн/один. (на кінець звітного періоду) 42247.25857
Номінальна вартість одного цінного папера 50000

_______________

* Заповнюється на кінець звітного кварталу та звітного року (крім інвестиційних сертифікатів на пред'явника).

Перелік інших інвестицій

Об'єкт інвестування Оцінна вартість (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1
2
3
ТОВ " ?С Газ?нвест"
68750
3.05579
ТОВ " ?С Кар"єри"
400
0.01777

Дебіторська заборгованість

Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ дебітора Найменування дебітора Предмет заборгованості Підстави виникнення заборгованості Розмір забезпечення (у разі наявності) Дата виникнення дебіторської заборгованості Планова дата погашення дебіторської заборгованості Чиста реалізаційна вартість (грн) Первісна вартість (грн) Резерв сумнівних боргів (грн) Частка у загальній балансовій вартості активів (%)
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11
35528060 ТОВ " ?С Кар"єри " позика 0 05.07.2010 31.12.2016 450000 20.00153
1708431352 Будзуляк Богдан Володимирович грошові кошти 0 02.06.2010 31.12.2016 76000 3.37804
35528060 ТОВ " ?С Кар"єри " позика 0 24.12.2008 31.12.2016 566000 25.15748
35528060 ТОВ " ?С Кар"єри " позика 0 20.07.2010 31.12.2016 650000 28.8911
35528060 ТОВ " ?С Кар"єри " позика 0 22.07.2010 31.12.2016 395078 17.56036
35276543 ТОВ " КУА " ?С-Холдинг" грошові кошти 0 01.03.2012 31.12.2016 43200 1.92015
13660136 ПП " ?ра" грошові кошти 0 12.02.2012 31.12.2016 400 0.01777