Регулярна інформація за 3 квартал 2020 року
Назва: Акцiонерне товариство "ПРАВЕКС БАНК"
ЄДРПОУ: 14360920
Дата останнього дня звітного періоду: 30.09.2020

IV. Інформація про одержані ліцензії на окремі види діяльності


Вид діяльності Номер ліцензії Дата видачі Орган державної влади, що видав ліцензію Дата закінчення дії ліцензії (за наявності)
1 2 3 4 5
Банкiвська лiцензiя на право надання банкiвських послуг, визначених частиною третью статтi 47 Закону України "Про банки i банкiвську дiяльнiсть" 7 18.04.2018 Нацiональний банк України Не обмежено
Опис Термiн дiї - необмежений.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами (дилерська дiяльнiсть) рiшення № 595 10.08.2017 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Не обмежено
Опис Термiн дiї - необмежений.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - депозитарна дiяльнiсть. Депозитарна дiяльнiсть депозитарної установи АЕ № 286534 08.10.2013 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Не обмежено
Опис Термiн дiї з 12.10.2013 - необмежений.
 
Професiйна дiяльнiсть на фондовому ринку - дiяльнiсть з торгiвлi цiнними паперами - брокерська дiяльнiсть рiшення № 583 29.08.2018 Нацiональна комiсiя з цiнних паперiв та фондового ринку Не обмежено
Опис Термiн дiї - необмежений.