Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 34619544
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВIДПОВIДАЛЬНIСТЮ "ВЕОН ПЛЮС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про одержані ліцензії (дозволи) на окремі види діяльності*


Вид діяльності Номер ліцензії (дозволу) Дата видачі Державний орган, що видав Дата закінчення дії ліцензії (дозволу)
1 2 3 4 5
роздрiбна торгiвля алкогольними напоями 26560308201800588 12.09.2018 Головне управлiння Державної фiскальної служби у м. Києвi 09.11.2019
Опис Лiцеезiя на право роздрiбної торгiвлi алькогольними напоями
 
роздрiбна торгiвля алкогольними напоями 26560308201800587 12.09.2018 Головне управлiння Державної фiскальної служби у м. Києвi 14.10.2019
Опис Лiцеезiя на право роздрiбної торгiвлi алькогольними напоями
 
роздрiбна торгiвля алкогольними напоями 26560308201800582 12.09.2018 Головне управлiння Державної фiскальної служби у м. Києвi 14.10.2019
Опис Лiцеезiя на право роздрiбної торгiвлi алькогольними напоями
 
роздрiбна торгiвля алкогольними напоями 26560308201800575 12.09.2018 Головне управлiння Державної фiскальної служби у м. Києвi 14.10.2019
Опис Лiцеезiя на право роздрiбної торгiвлi алькогольними напоями
 

_______________

* Інформація щодо кожної ліцензії (дозволу) вводиться тільки в один рядок таблиці.