Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32559281
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "СТРАХОВА КОМПАНІЯ "ДЕФЕНСА"
Дата, на яку складено інформацію: 08.06.2021

Відомості про припинення емітента шляхом ліквідації за рішенням вищого органу емітента

№ з/п Дата прийняття рішення Назва органу, який прийняв рішення про припинення емітента шляхом ліквідації Наявність у емітента кредиторів (так/ні)
1 2 3 4
1 08.06.21 Рішення одноосіного учасника, прийнято у порядку встановленому ст.49 ЗУ "Про АТ" від 17.09.08р.№514 так
Зміст інформації:
Дата прийняття рішення про припинення емітента шляхом ліквідації: 08.06.2021; Назва органу емітента, що прийняв це рішення: Рішення одноосіного учасника, прийнято у порядку встановленому ст.49 ЗУ "Про АТ" від 17.09.08р.№514-VI; Причини такого рішення:взв'язку з нестабільною економічною ситуацією та недоцільності подальшого функціонування Товариства ; Дата проведення загальних зборів, на яких розглядалось зазначене питання: 08.06.2021р.; Результати голосування із зазначенням кількості голосів «за» та кількості голосів «проти»:ішення принято "за" одноосібно , в порядку встановленому ст.49 ЗУ "Про АТ"від 17.09.08р.№514-VI, "Проти"-немає ; Щодо кредиторів або їх відсутність: Кредитори - є, Строк заявлення кредиторми вимог до юридичної особи, що припеняється - 2 місяця з дня публікації повідомлення про ліквідацію ; Порядок заявлення кредиторами вимог до юридичної особи, що припеняється- вимоги кредиторів заявляються шляхом подання письмової заяви згідно вимог передбачених чинним законодавством України, до якої додаються необхідні документи для її обгрунтування до Діквідаційної комісії- а адресою: м.Ки\\в вул. Шамрила, буд.15-а, 04112. Вартість чистих активів за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента: 40095,0 тис.грн; Сума зобов’язань за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента: 34384тис.грн; Розмір власного капіталу за даними річної фінансової звітності, підтвердженої аудиторським висновком (звітом), за рік, який передував даті ухвалення рішення про ліквідацію емітента: 40095,0 тис.грн; Про достатність активів емітента для розрахунку за його зобов’язаннями:За попередніми прогнозами сума є достатньою для розрахунку за зобов'язаннями емітента ; Сума, яка може залишитися після задоволення вимог кредиторів і розподілятиметься між акціонерами: на разі невідома.