Інформація про цінні папери та інші фінансові інструменти, які знаходяться в біржовому списку організатора торгівлі
Код за ЄДРПОУ фондової біржі: 14281095
Найменування фондової біржі: Українська фондова біржа
Дата, на яку складено інформацію: 14.02.2020
Емітент фінансового інструменту Реєстраційний код за ЄДРІСІ Класифікація фінансового інструменту Міжнародний ідентифікаційний номер цінного папера або код іншого фінансового інструменту Країна реєстрації емітента фінансового інструменту Рівень лістингу Біржовий курс цінного папера Кількість заявок, поданих учасниками біржових торгів Цінний папір міститься в переліку таких, що беруть участь у розрахунку біржового фондового індексу: "1" - так, "0" - ні Останнє розраховане протягом торговельного дня значення поточної ціни цінного папера
Ідентифікаційний код за ЄДРПОУ або ідентифікаційний код з торговельного, судового або банківського реєстру країни, де офіційно зареєстрований емітент цінних паперів - нерезидент Найменування Класифікація Код CFI на купівлю цінних паперів або інших фінансових інструментів на продаж цінних паперів або інших фінансових інструментів
00145052 Публічне акціонерне товариство "Нафтовик" Акція проста бездокументарна іменна ESVUXR UA4000090872 УКРАЇНА 0 0
Примітки
00227399 Публічне акціонерне товариство "Електронмаш" Акція проста бездокументарна іменна ESVUXR UA4000139489 УКРАЇНА 0 0
Примітки
00292445 Публічне акціонерне товариство "Коростишівський кар'єр" Акція проста бездокументарна іменна ESVUXR UA4000158455 УКРАЇНА 0 0
Примітки
01412420 Публічне акціонерне товариство "Харківський завод сантехвиробів" Акція проста бездокументарна іменна ESVUXR UA4000080535 УКРАЇНА 0 0
Примітки
02968881 Публічне акціонерне товариство "СПЕКТР" Акція проста бездокументарна іменна ESVUXR UA4000124002 УКРАЇНА 0 0
Примітки
03743635 Публічне акціонерне товариство "Галицька сільгосптехніка" Акція проста бездокументарна іменна ESVUXR UA4000171615 УКРАЇНА 0 0
Примітки
04543542 Публічне акціонерне товариство "ЗАВОД "НАДІЯ" Акція проста бездокументарна іменна ESVUXR UA4000113922 УКРАЇНА 0 0
Примітки
05509694 Публічне акціонерне товариство "ТЕРЕМНО ХЛІБ" Акція проста бездокументарна іменна ESVUXR UA4000082150 УКРАЇНА 0 0
Примітки
05748915 Публічне акціонерне товариство "Гусарівський гірничо-збагачувальний комбінат формувальних матеріалів" Акція проста бездокументарна іменна ESVUXR UA4000123350 УКРАЇНА 0 0
Примітки
23293513 Публічне акціонерне товариство "Сумиобленерго" Акція проста бездокументарна іменна ESVUXR UA4000132971 УКРАЇНА 0 0 0 1 1.32
Примітки
36520434 АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "Дойче Банк ДБУ" Акція проста бездокументарна іменна ESVUXR UA4000050173 УКРАЇНА 0 0
Примітки
37094052 Товариство з обмеженою відповідальністю «Ореола» Компанія з управління активами» (Пайовий венчурний недиверсифікований закритий інвестиційний фонд «Титул») 2331561 Інвестиційний сертифікат бездокументарний іменний EUCMMR UA4000115869 УКРАЇНА 0 0
Примітки