Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00218012
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНГIДРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

IX.Інформація про осіб, послугами яких користується емітент


Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Публічне акціонерне товариство "Національний депозитарій України"
Організаційно-правова форма Публічне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 3037011
Місцезнаходження 04107, м. Київ, вул. Тропініна, 7г
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності -
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ -
Дата видачі ліцензії або іншого документа
Міжміський код та телефон (044)591-04-04
Факс (044) 591-04-00
Вид діяльності Депозитарна діяльність Центрального депозитарію
Опис Вид послуг, які надає особа: обслуговування випуску цінних паперів ПрАТ "Завод Південгідромаш" відповідно до договору від 04.11.2013 р. №ОВ-1389. Здійснювана депозитарна діяльність Центрального депозитарію цінних паперів не підлягає ліцензуванню.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Акціонерне товариство комерційний банк "ПРИВАТБАНК"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 14360570
Місцезнаходження 01001, м. Київ, вул. Грушевського, 1д
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №263148
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 12.06.2013
Міжміський код та телефон (056)716-53-30
Факс (056) 716-53-30
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Вид послуг, які надає особа:послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Акціонерне товариство "Альтбанк"
Організаційно-правова форма Акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 19358784
Місцезнаходження 03037, м. Київ, вул. Вузівська, 5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1954
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.09.2013
Міжміський код та телефон (044) 251-12-40
Факс (044) 251-12-40
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Вид послуг, які надає особа: послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Гудвіл-Брок"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 23740981
Місцезнаходження 69000, м. Запоріжжя, бул. Центральний, 21
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286692
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 24.10.2013
Міжміський код та телефон (061)222-96-77
Факс д/в
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Вид послуг, які надає особа: послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Інформаційно-Депозитарний центр "Глобал"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 35093607
Місцезнаходження 04073, м. Київ, пров. Куренівський, 19/5
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286620
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 10.10.2013
Міжміський код та телефон (044)467-57-47
Факс (044)467-57-47
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Вид послуг, які надає особа: послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "Фондова компанія "Емісія"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 33961297
Місцезнаходження 69006, м. Запоріжжя, вул. Незалежної України, 6, оф.39
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286520
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон 099-084-91-89
Факс (061)222-11-40
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Вид послуг, які надає особа: послуги депозитарної установи .

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Товариство з обмеженою відповідальністю "БУЛ-СПРЕД"
Організаційно-правова форма Товариство з обмеженою відповідальністю
Ідентифікаційний код юридичної особи 30070412
Місцезнаходження 18002, м. Черкаси, вул. Слави, 11, оф.4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності АЕ №286505
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ НКЦПФР
Дата видачі ліцензії або іншого документа 08.10.2013
Міжміський код та телефон (0472)335-068
Факс д/в
Вид діяльності Депозитарна діяльність депозитарної установи
Опис Вид послуг, які надає особа: послуги депозитарної установи.

Повне найменування юридичної особи або прізвище, ім'я та по батькові фізічної особи Приватне акціонерне товариство "Синтез-Аудит-Фінанс"
Організаційно-правова форма Приватне акціонерне товариство
Ідентифікаційний код юридичної особи 09876543
Місцезнаходження 69091, м. Запоріжжя, вул. Немировича-Данченко, 60/4
Номер ліцензії або іншого документа на цей вид діяльності 1372
Найменування державного органу, що видав ліцензію або інший документ Аудиторська палата України
Дата видачі ліцензії або іншого документа 26.01.2001
Міжміський код та телефон (061) 212-00-97
Факс (061) 212-00-97
Вид діяльності Аудитор (аудиторськa фiрмa), якa надає аудиторськi послуги емiтенту
Опис Вид послуг, які надає особа: аудиторські висновки для річного звіту емітента за 2017 р.