Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32000881
Повне найменування емітента: ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "БУДСЕРВІС-ЦЕНТР"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

15. Відомості про наявність філіалів або інших відокремлених структурних підрозділів емітента:


  1. найменування:
    д/н
  2. місцезнаходження:
    УКРАЇНА, , д/н, д/н, д/н, д/н
  3. опис:
    філії відсутні