Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32250695
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
Виконавчий орган Директор Директор Ручко Олександр Матвiйович
Наглядова Рада Голова Наглядової Ради Член Наглядової ради Член Наглядової ради Голова Наглядової Ради Асадчих Олена Олександрiвна Член Наглядової ради Бугай Нiна Iванiвна Член Наглядової ради Катриченко Юрiй Олексiйович