Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19247460
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
Загальні збори акціонерів ПрАТ "Реноме Рент" Загальна кількість акціонерів – 9 юридичних осіб Юридичні особи
Правління Голова правління Перший заступник голови правління Заступник голови правління Кривошапка Вячеслав Васильович Приходько Микола Павлович Рудніцька Юлія Богданівна
Ревізійна комісія Голова Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії Член Ревізійної комісії Линник Костянтин Володимирович Мойсієнко Віктор Михайлович Шикора Василь Володимирович