Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 22889913
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "5-й Київський авторемонтний завод"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
Виконавчий орган Голова правлiння Тимчасово виконуюча обов'язки Голова правлiння Дагаєва Тетяна Юрiївна
Наглядова рада Голова та члени Наглядової ради Голова наглядової ради Васюченко Олег Борисович Секретар наглядової ради Буднiк Олена Петрiвна