Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00218012
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЗАВОД ПIВДЕНГIДРОМАШ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
Загальні збори акціонерів власники голосуючих акцій, які зареєструвалися для участі у загальних зборах акціонерів Южгідромаш СРЛ в особі директора Сергієнко Ігоря Владленовича; Муравйова Інна Володимирівна; Бухтіярова Тетяна Анатоліївна; Алістратова Наталія Іванівна; Томковід Галина Володимирівна; Муравйов Сергій Олександрович
Наглядова рада Голова Наглядової ради, члени Наглядової ради Кондратенко О.М. - Голова Наглядової ради Муравйова І.В. - член Наглядової ради Бордюг О.В. - член Наглядової ради Сидоров В.Г. - член Наглядової ради Нарікаєв Е.З. - член Наглядової ради
Правління Голова та члени правління Грищенко М.В. - Голова правління Бухтіярова Т.А. - член правління
Ревізійна комісія Голова та члени Ревізійної комісії Воліна Н.П. - Голова Ревізійної комісії Алістратова Н.І. - член Ревізійної комісії Пікулик Н.О. - член Ревізійної комісії