Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30957105
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОСТАЛЬ ТЕХНОЛОГIЯ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
загальні збори акціонерів відсутня відсутній
виконавчий орган одноосібний виконавчий орган - директор директор - Вергуненко Михайло В’ячеславович
орган контролю Ревізор Черешнюк Вiктор Миколайович