Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19255777
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Астра Люкс"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про органи управління


Орган управління Структура Персональний склад
Наглядова рада Голова Наглядової ради Заст.голови Наглядової ради Член Наглядової ради Попруга Галина Володимирiвна Поддубний Вiталiй Олексiйович Юлдашева Вiкторiя Сергiївна
Правлiння Голова Правлiння Заступник Голови Правлiння з науково-технiчної та виробничої роботи Заступник голови Правлiння е економiки, режиму i кадрової роботи Сергеєва Ольга Олексiївна Пономаренко Лариса Миколаївна Андрiєвська Єлiзавета Євгенiвна