Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00282406
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Коростенський завод залізобетонних шпал"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Відомості щодо особливої інформації та інформації про іпотечні цінні папери, що виникала протягом періоду


Дата виникнення події Дата оприлюднення Повідомлення у стрічці новин Вид інформації
1
2
3
10.01.2018 11.01.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.01.2018 22.01.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
22.02.2018 23.02.2018 Відомості про прийняття рішення про попереднє надання згоди на вчинення значних правочинів
02.04.2018 03.04.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
15.05.2018 16.05.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
30.05.2018 01.06.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
25.06.2018 26.06.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
31.10.2018 01.11.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента
05.11.2018 07.11.2018 Відомості про прийняття рішення про надання згоди на вчинення значних правочинів
09.11.2018 12.11.2018 Відомості про зміну складу посадових осіб емітента