Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 32250695
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "БУД.ТРАНС"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2019

Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Публiчне акцiонерне товариство "Холдiнгова компанiя "Київмiськбуд" 23527052 01010 Значення Україна відсутнє в довіднику 45 80000 Печерський м.Київ Суворова, 4/6 247500 30 247500
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Ручко Олександр Матвiйович 152537 18.4893 152537
Асадчих Олена Олександрiвна 113656 13.7765 113656
Асадчих Олександр Михайлович 79692 9.65963636364 79692
Пляха Михайло Євменович 77543 9.39915151515 77543
Ручко Iрина Олександрiвна 80547 9.76327272727 80547
Усього 751475 91.087878787879 751475

_______________

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).