Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 19247460
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "РЕНОМЕ РЕНТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
GULFVIEW TRADING LIMITED (ГАЛФВ’Ю ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД) НЕ 316221 2415 Значення КІПР відсутнє в довіднику 45 д/н Нікосія Скуфа, 21А Македонітісса 32583 8.333248 32583 0
HILLFRONT HOLDINGS LIMITED (ХІЛЛФРОНТ ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) НЕ 316224 2411 Значення КІПР відсутнє в довіднику 45 д/н Нікосія Мелінас Меркурі, 46 Егкомі 32583 8.333248 32583 0
METALROCK HOLDINGS LIMITED (МЕТАЛРОК ХОЛДІНГС ЛІМІТЕД) НЕ 316222 0000 Значення КІПР відсутнє в довіднику 45 д/н Лімассол Кавалас, 10 Потамос Гермасойя 32583 8.333248 32583 0
SANDREANO TRADING LIMITED (САНДРЕАНО ТРЕЙДИНГ ЛІМІТЕД) НЕ 316220 2411 Значення КІПР відсутнє в довіднику 45 д/н Нікосія Олімпу, 30 Егкомі 32584 8.333503 32584 0
SEMETANO CONSULTANTS LIMITED (СЕМЕТАНО КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД) НЕ 316225 5295 Значення КІПР відсутнє в довіднику 45 д/н Фамагуста Врайсудьйон, 174 ЧАПО КОМПЛЕКС ХАУС, 1 32583 8.333248 32583 0
STREAMLANDS CONSULTANTS LIMITED (СТРІМЛЕНДС КОНСАЛТАНТС ЛІМІТЕД) НЕ 316227 5295 Значення КІПР відсутнє в довіднику 45 д/н Фамагуста Врайсудьйон, 176 ЧАПО КОМПЛЕКС ХАУС, 9 32584 8.333503 32584 0
Товариство з обмеженою відповідальністю "КОНСТАНСТ" 37044530 01004 80000 Печерський м. Київ Червоноармійська, буд. 29-Б 27644 7.070076 27644 0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ЛУДТЕКТ" 37044420 01103 80000 Печерський м. Київ Підвисоцького, буд. 7 78943 20.190025 78943 0
Товариство з обмеженою відповідальністю "ФОНТЕСК" 37044546 01004 80000 Печерський м. Київ Червоноармійська, 1-3/2, літера "А" 88913 22.739897 88913 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 391000 99.999996 391000 0

_______________

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).