Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05393108
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НIКОПОЛЬСЬКИЙ ПIВДЕННОТРУБНИЙ ЗАВОД"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
ПЛАМСТЕД ЛIМIТЕД (PLAMSTED LIMITED) 162653 П/К 1 Значення Кiпр відсутнє в довіднику 45 ЛЕДРА ХАУЗ, Агiос Андреас р-н м.Нiкосiя, Агiу Павлу 15 72716744 19.337914 72716744 0
ВОЛБЕРТ КОМПАНI ЛIМIТЕД (WOLBERT COMPANY LIMITED) 162523 П/К 1 Значення Кiпр відсутнє в довіднику 45 ЛЕДРА ХАУЗ, Агiос Андреас р-н м.Нiкосiя, Агiу Павлу 15 72716543 19.33786 72716543 0
КАМСЕТ ХОЛДIНГС ЛIМIТЕД (KAMSET HOLDINGS LIMITED) 161539 П/К 1 Значення Кiпр відсутнє в довіднику 45 ЛЕДРА ХАУЗ, Агiос Андреас р-н м.Нiкосiя, Агiу Павлу 15 72716644 19.337887 72716644 0
KINTERO LIMITED 172033 - Значення Сейшельськi о-ви відсутнє в довіднику 45 Трайдент Чемберс р-н, м.Вiкторiя о.Мае,1388 72717226 19.338041 72717226 0
BELISMO LIMITED 172032 - Значення Сейшельськi о-ви відсутнє в довіднику 45 Трайдент Чемберс р-н, м.Вiкторiя о.Мае,1388 72716543 19.33786 72716543 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 363583700 96.689562 363583700 0

_______________

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).