Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23073489
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "Iста -Центр"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

Інформація про власників пакетів, яким належить 10 і більше відсотків акцій емітента (для акціонерних товариств, крім публічних) / Інформація про власників пакетів, яким належить 5 і більше відсотків акцій емітента (для публічних акціонерних товариств)


Найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Місцезнаходження Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Товариство з обмеженою вiдповiдадьнiстю "Оберон-центр 20040378 49051 Значення Україна відсутнє в довіднику 45 12000 - м. Днiпро Базова,2 1025368 40 1025368 0
Баттерi Iнвестмент Корп. (Battery Investment Corp.) 332332 - Значення Панама відсутнє в довіднику 45 - Панама бул.Торре ГЛОБАЛБАНК, оф. поверх.18, офiс 1801, 590807 23.0476 590807 0
Фонд державного майна України 00032945 01133 Значення Україна відсутнє в довіднику 45 32000 - м. Київ Кутузова,18/9 552478 21.5524 552478 0
IСТА IНТЕРНЕШНЛ КОРПОРЕЙШН 104,581 Значення Амерiка відсутнє в довіднику 45 Central Amerika Mapp Street Belize City Belize 159735 6.2313 159735 0
Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи* Кількість акцій (шт.) Від загальної кількості акцій (у відсотках) Кількість за видами акцій
прості іменні привілейовані іменні
Усього 2328388 90.8313 2328388 0

_______________

* Зазначається "фізична особа", якщо фізична особа не дала згоди на розкриття прізвища, імені, по батькові (за наявності).