Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14360080
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "АКЦЕНТ-БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 07.09.2020

ФОРМА
і обсяг інформації про структуру власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі

Структура власності приватного акціонерного товариства (якщо таким товариством не здійснювалася публічна пропозиція цінних паперів), 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать одній особі, крім товариства, 100 відсотків акцій якого прямо або опосередковано належать державі (далі - Товариство), станом на ____________ 20__ року


з/п
Прізвище, ім'я та по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Інформація про особу Участь особи у статутному капіталі заявника, % Кінцевий бенефіціарний власник (контролер) юридичних осіб зазначених у колонці 2
пряма опосередкована сукупна
1 2 3 4 5 6 7
1 Суркіс Ігор Рахмільович 2151005459 фізична особа громадянство Україна, Україна, 03150, м. Київ, вул. Димитрова, буд. 11, кв. 5, паспорт серії СН № 628468, виданий 09.12.1997 р. Московським РУ ГУ МВС України в м. Києві. РНОКПП - 2151005459 22.11.1958 р.н. 33.229106 66.770894 100 Суркіс Ігор Рахмільович
2 Суркіс Григорій Михайлович 1814413592 фізична особа громадянство Україна, Україна, 01033, м. Київ, вул. Микільсько-Ботанічна, буд. 14, кв. 7, паспорт 004902111, виданий 01.07.2020, орган, що видав 8017, дійсний до 01.07.2030 РНОКПП — 1814413592 04.09.1949 р.н. 32.991402 67.008598 100 Суркіс Ігор Рахмільович
3 Суркіс Світлана Григорівна 2653619305 фізична особа громадянство Україна, Україна, 01004, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 21, кв. 23, паспорт серія ТТ №030261, виданий 15 грудня 2010 р. Шевченківським РУ ГУ МВС України в м. Києві. РНОКПП - 2653619305 26.08.1972 р.н. 16.889746 83.110254 100 Суркіс Ігор Рахмільович
4 Суркіс Марина Ігорівна 3126724780 фізична особа громадянство Україна, Україна, 01034, м. Київ, вул. Пушкінська, буд. 1-3/5, кв. 64, паспорт серія СО № 623106, виданий 18 вересня 2001 р. Старокиївським РУ ГУ МВС України в м. Києві. РНОКПП - 3126724780 09.08.1985 р.н. 16.889746 83.110254 100 Суркіс Ігор Рахмільович