Річна звітність емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00913485
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБЛАГРОПРОМКОМПЛЕКТ"
Дата, на яку складено інформацію: 31.12.2018

1.Інформація про випуски акцій


Дата реєстрації випуску Номер свідоцтва про реєстрацію випуску Найменування органу, що зареєстрував випуск Міжнародний ідентифікаційний номер Тип цінного паперу Форма існування та форма випуску Номінальна вартість акцій (грн.) Кількість акцій (штук) Загальна номінальна вартість (грн.) Частка у статутному капіталі (у відсотках)
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
12.05.2011 71/08/1/11 Запорiзьке ТУ ДКЦПФР UA4000122097 Акція проста бездокументарна іменна Бездокументарні іменні 0.05 1568800 78440 100
Опис Акції емітента не торгуються на зовнішних ринках. Акції емітента не торгуються на організаційно оформлених внутрішніх ринках. Перехід права власності на акції на внутрішньому ринку відбувається згідно з законодавством України з урахуванням особливостей щодо переходу права власності на акції приватних акціонерних товариств. Фактів лістингу/делістингу цінних паперів емітента на фондових біржах не було. У звітному періоді додаткової емiсiї не здійснювали, рiшення щодо додаткової емiсiї акцiй не приймалося, розміщення цінних паперів не здійснювалося. Дострокового погашення не було.