Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00131512
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ВОЛИНЬОБЛЕНЕРГО"
Дата, на яку складено інформацію: 05.07.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
05.07.2019 обрано Генеральний директор Мартинюк Артем Андрійович д/н 0
Зміст інформації:
Рішення про продовження повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 05.07.2019 р. Продовження повноважень посадової особи виконано на підставі Протоколу № 05.07/2019 заочного голосування (опитування) Наглядової ради ПрАТ «Волиньобленерго» від 05.07.2019 р. Посадовій особі Мартинюку Артему Андрійовичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних)продовжено повноваження на посаді генерального директора до 07.09.2020 року включно. Володіє часткою в статутному капіталі – 0,00 % Володіє пакетом акцій емітента у розмір – 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який продовжено повноваження: до 07.09.2020 року включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: З 11 лютого 2013 року – член Дирекції ПАТ «Закарпаттяобленерго», перший заступник генерального директора – директор з енергозбуту ПАТ «Закарпаттяобленерго». 3 06.09.2019 року – по сьогодні - генеральний директор ПрАТ «Волиньобленерго» Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій
05.07.2019 обрано Начальник юридичного управління-член Дирекції Боричевський Вадим Михайлович д/н 0
Зміст інформації:
Рішення про продовження повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 05.07.2019 р. Продовження повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу № 05.07/2019 заочного голосування опитування Наглядової ради ПрАТ "Волиньобленерго" від 05.07.2019 року. Посадовій особі Боричевському Вадиму Михайловичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) продовжено повноваження на посаді начальника юридичного управління – члена Дирекції до 07.09.2020 року включно. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який продовжено повноваження: до 07.09.2020 року включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2014 - 2015 - директор ТОВ "Юридичне бюро "Інтерлегіс"; 2015 - 2016 - начальник юридичного управління ПАТ "Волиньобленерго"; 2016- по сьогодні - начальник юридичного управління-член Дирекції ПрАТ "Волиньобленерго". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій
05.07.2019 обрано Головний бухгалтер-член Дирекції Бабула Віталій Миколайович д/н 0
Зміст інформації:
Рішення про продовження повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 05.07.2019 р. Продовження повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу № 05.07/2019 заочного голосування опитування Наглядової ради ПрАТ "Волиньобленерго" від 05.07.2019 року. Посадовій особі Бабулі Віталію Миколайовичу (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних) продовжено повноваження на посаді головного бухгалтера – члена Дирекції до 07.09.2020 року включно. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який продовжено повноваження: до 07.09.2020 року включно. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: 2013-2015 – заступник головного бухгалтера, 2015 – 2019 – головний бухгалтер ПрАТ "Волиньобленерго". Квітень 2019 р. – по сьогодні – головний бухгалтер – член Дирекції ПрАТ "Волиньобленерго". Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій
05.07.2019 припинено повноваження Директор з економіки та фінансів - член Дирекції Коберник Віталій Анатолійович д/н 0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 05.07.2019 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу № 05.07/2019 заочного голосування опитування Наглядової ради ПрАТ "Волиньобленерго" від 05.07.2019 року. Посадова особа Коберник В.А. (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду директор з економіки та фінансів – член Дирекції, припинить повноваження 05.09.2019 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа, до припинення повноважень (05.09.2019 р.), перебувала на посаді директора з економіки та фінансів – члена Дирекції – 3 роки 4 місяці. Іншої особи на посаду директора з економіки та фінансів – члена Дирекції, повноваження якого припиняються 05.09.2019 року, не обрано.
05.07.2019 припинено повноваження Директор з технічних питань-член Дирекції Перчук Володимир Петрович д/н 0.00002
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Наглядовою радою ПрАТ «Волиньобленерго» 05.07.2019 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі протоколу № 05.07/2019 заочного голосування опитування Наглядової ради ПрАТ "Волиньобленерго" від 05.07.2019 року. Посадова особа Перчук В.П. (особа не надала згоди на розкриття паспортних даних), яка займала посаду директор з технічних питань – член Дирекції, припинить повноваження 05.09.2019 року. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,00002%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 5,00 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа, до припинення повноважень (05.09.2019 р.), перебувала на посаді директора з технічних питань – члена Дирекції – 5 років 5 місяців. Іншої особи на посаду директора з технічних питань – члена Дирекції, повноваження якого припиняються 05.09.2019 року, не обрано.