Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 36061927
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 10.10.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
10.10.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради АТ "ЄПБ" Басацька Світлана Станіславівна - 0
Зміст інформації:
За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 10.10.2019 № 3/10/2019, у зв'язку з необхідністю переобрання усього складу Наглядової ради Банку, відповідно до ч.6 ст.53 та ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», 10.10.2019 достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Басацької Світлани Станіславівни. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 11.06.2019 по 10.10.2019.
10.10.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради АТ "ЄПБ" Дубас Андрій Богданович - 0
Зміст інформації:
За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 10.10.2019 № 3/10/2019, відповідно до ч.6 ст.53 та ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з необхідністю переобрання усього складу Наглядової ради Банку 10.10.2019 достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Дубаса Андрія Богдановича. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 11.06.2019 по 10.10.2019.
10.10.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради АТ "ЄПБ" Перелигін Єгор Євгенович - 0
Зміст інформації:
За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 10.10.2019 № 3/10/2019, відповідно до ч.6 ст.53 та ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з необхідністю переобрання усього складу Наглядової ради Банку 10.10.2019 достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Перелигіна Єгора Євгеновича. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 11.06.2019 по 10.10.2019.
10.10.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради АТ "ЄПБ" Скічко Олександр Іванович - 0
Зміст інформації:
За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 10.10.2019 № 3/10/2019, відповідно до ч.6 ст.53 та ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з необхідністю переобрання усього складу Наглядової ради Банку 10.10.2019 достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Скічка Олександра Івановича. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебував на посаді з 11.06.2019 по 10.10.2019.
10.10.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради АТ "ЄПБ" Федорущенко Ольга Михайлівна - 0
Зміст інформації:
За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 10.10.2019 № 3/10/2019, відповідно до ч.6 ст.53 та ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з необхідністю переобрання усього складу Наглядової ради Банку 10.10.2019 достроково припинено повноваження члена Наглядової ради Банку Федорущенко Ольги Михайлівни. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Перебувала на посаді з 11.06.2019 по 10.10.2019.
10.10.2019 обрано Голова Наглядової ради АТ "ЄПБ" Скічко Олександр Іванович - 0
Зміст інформації:
За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 10.10.2019 № 3/10/2019, у зв'язку з переобранням усього складу Наглядової ради та звільненням Голови Наглядової ради Банку Мітіної Н.В., відповідно до ч.1 ст.54 Закону України «Про акціонерні товариства», п. 6.4.9 Статуту Банку Скічко Олександр Іванович обраний на посаду Голови Наглядової ради Банку з 11.10.2019 на строк 1 рік. Є представником акціонера Орлова Володимира Олександровича, розмір пакету акцій якого складає 54127000,00 грн, що становить 27,0635% статутного капіталу. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: виконавчого директора Черкаської обласної дирекції АТ «Райффайзен Банк Аваль», керуючого філією АТ «Укрексімбанк» у м.Черкасах, заступника Голови Правління, члена Правління АТ «ЄПБ», члена Наглядової ради АТ «ЄПБ».
10.10.2019 обрано Член Наглядової ради АТ "ЄПБ" Басацька Світлана Станіславівна - 0
Зміст інформації:
За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 10.10.2019 № 3/10/2019, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з переобранням усього складу Наглядової ради Басацька Світлана Станіславівна обрана на посаду члена Наглядової ради Банку з 11.10.2019 на строк 1 рік. Є представником акціонера Орлової Наталії Вікторівни, розмір пакету акцій якої складає 43777000,00 грн, що становить 21,8885% статутного капіталу. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймала посади: директора з фінансів ТОВ "Паливна Компанiя "Iндустрiал груп", директора з фінансів ТОВ «Донецьквуглезбагачення», фінансового директора ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач», директора ТОВ «АРТІС КАПІТАЛ», члена Наглядової ради АТ «ЄПБ».
10.10.2019 обрано Член Наглядової ради АТ "ЄПБ" Войтух Олександр Михайлович - 0
Зміст інформації:
За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 10.10.2019 № 3/10/2019, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з переобранням усього складу Наглядової ради Войтух Олександр Михайлович обраний на посаду члена Наглядової ради Банку з 11.10.2019 на строк 1 рік. Є представником акціонера Орлової Ольги Олександрівни, розмір пакету акцій якої складає 99845000,00 грн, що становить 49,9225% статутного капіталу. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років займав посади: заступника начальника юридичного відділу ТОВ «Паливна компанія «Індустріал груп», начальника юридичного відділу ТОВ «Промислова компанія «Збагачувач», члена Ревізійної комісії АТ «ЄПБ».
10.10.2019 обрано Член Наглядової ради АТ "ЄПБ" Дубас Андрій Богданович - 0
Зміст інформації:
За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 10.10.2019 № 3/10/2019, ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з переобранням усього складу Наглядової ради Дубас Андрій Богданович обраний на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) Банку з 11.10.2019 на строк 1 рік. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: секретаря Громадської ради при Національному банку України Управління зв'язків із засобами масової інформації, секретаря Громадської ради при Національному банку України відділу зв'язків з громадськістю Управління інформації та громадських комунікацій, начальника відділу проектного фінансування Державної інноваційної фінансово-кредитної установи, президента Асоціації українських банків, незалежного члена Наглядової ради АТ «ЄПБ».
10.10.2019 обрано Член Наглядової ради АТ "ЄПБ" Кузовкін Іван Володимирович - 0
Зміст інформації:
За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 10.10.2019 № 3/10/2019, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з переобранням усього складу Наглядової ради Кузовкін Іван Володимирович обраний на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) Банку з 11.10.2019 на строк 1 рік. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: першого заступника директора з економічних фінансів ТОВ «Спільне українсько-німецьке підприємство «Електротранс», радника Голови Спостережної ради, Голови Правління ПАТ «Банк інвестицій та заощаджень», першого заступника генерального директора Фінансово-лізингової компанії «Електрон-Лізинг».
10.10.2019 обрано Член Наглядової ради АТ "ЄПБ" Перелигін Єгор Євгенович - 0
Зміст інформації:
За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 10.10.2019 № 3/10/2019, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з переобранням усього складу Наглядової ради Перелигін Єгор Євгенович обраний на посаду незалежного члена Наглядової ради (незалежного директора) Банку з 11.10.2019 на строк 1 рік. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років обіймав посади: радника Голови Правління ПУАТ «ФІДОБАНК», начальника відділу стратегічного планування фінансового блоку ПАТ «УКРСОЦБАНК», директора фінансового департаменту, члена Правління ПАТ «БАНК «ЮНІСОН», першого заступника Голови Правління, в.о. Голови Правління ПАТ «АЛЬПАРІ БАНК», Генерального директора ТОВ «Петро-консалтінг», незалежного члена Наглядової ради АТ «ЄПБ».
10.10.2019 обрано Член Наглядової ради АТ "ЄПБ" Храмих Олена Вікторівна - 0
Зміст інформації:
За рішенням позачергових Загальних зборів акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА «ЄВРОПЕЙСЬКИЙ ПРОМИСЛОВИЙ БАНК» (далі – Банк), Протокол від 10.10.2019 № 3/10/2019, відповідно до ч.1 ст.57 Закону України «Про акціонерні товариства», у зв'язку з переобранням усього складу Наглядової ради Храмих Олена Вікторівна обрана на посаду члена Наглядової ради Банку з 11.10.2019 на строк 1 рік. Є представником акціонера Орлової Ольги Олександрівни, розмір пакету акцій якої складає 99845000,00 грн, що становить 49,9225% статутного капіталу. Пакетом акцій або часткою у статутному капіталі Банку не володіє; непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини немає. Протягом останніх п’яти років займала посади: директора з економіки ТОВ "Паливна Компанiя "Iндустрiал груп", директора з економіки ТОВ «Донецьквуглезбагачення», директора з економіки ТОВ «ПК «Збагачувач», Голови Ревізійної комісії АТ «ЄПБ».