Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 00032112
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ДЕРЖАВНИЙ ЕКСПОРТНО – ІМПОРТНИЙ БАНК УКРАЇНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 27.12.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.12.2019 припинено повноваження Член Наглядової ради Фішер Стівен - 0
Зміст інформації:
Відповідно до Розпорядження Кабінету міністрів України від 27.12.2019 № 1404-р (оприлюднено на сайті КМУ – 03 січня 2020 року), припинено повноваження члена наглядової ради акціонерного товариства "Державний експортно-імпортний банк України" Фішера Стівена. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини посадова особа не має, часткою в статутному капіталі АТ «Укрексімбанк» не володіє. Посадова особа була призначена на посаду Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 22.05.2019 № 336-р. Замість особи, повноваження якої припинено, іншу особу не обрано.