Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 13857564
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНДУСТРIАЛБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 13.01.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.01.2020 призначено Перший Заступник Голови Правлiння, члена Правління за посадою Довбенко Михайло Володимирович - 0
Зміст інформації:
Згідно з рішення Наглядової ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (протокол №1 від 13.01.2020) призначено з 14.01.2020 Довбенко Михайло Володимировича на посаду Першого Заступника Голови Правління, члена Правління за посадою, строком на 12 місяців. Зміни відбулись з метою підвищення ефективності діяльності Банку, оптимізації організаційної структури Банку. Довбенко Михайло Володимирович акціями АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" не володіє. Протягом останніх п'яти років Довбенко М. В. обіймав посади: 04.12.2014-10.12.2014 Член Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності; 11.12.2014 - 29.08.2019 Перший заступник голови Комітету Верховної Ради України з питань фінансової політики і банківської діяльності ; 27.11.2014 -29.08.2019 Народний депутат України Верховної Ради України восьмого скликання. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
13.01.2020 призначено Заступник Голови Правлiння, члена Правління за посадою Марковський Олександр Вiкторович - 0
Зміст інформації:
Згідно з рішення Наглядової ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (протокол №1 від 13.01.2020) призначено з 13.01.2020 Марковський Олександр Вiкторович на посаду Заступника Голови Правління, члена Правління за посадою, строком на 12 місяців. Зміни відбулись з метою підвищення ефективності діяльності Банку, оптимізації організаційної структури Банку. Марковський Олександр Вiкторович акціями АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" не володіє. Протягом останніх п'яти років Марковський О. В. обіймав посади: з 11.12.2012-начальник Управлiння ризик менеджменту АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"; з 01.12.2017-директора департаменту банкiвських ризикiв АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"; з 02.02.2018-Заступник Голови Правлiння; з 01.03.2019 р. по 12.01.2020 - Заступник Голови Правління-Директор департаменту банківських ризиків АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.