Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 13857564
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНДУСТРIАЛБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 16.01.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.01.2020 звільнено Голова Правління Букрєєв Михайло Юрійович - 0
Зміст інформації:
У зв'язку із поданою Головою Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Букрєєвим Михайлом Юрійовичем, заявою про його звільнення із займаної посади, за угодою сторін та припинення дії Контракту, відповідно до підпункту 20.4.1 статті 20 Статуту Банку, Наглядова рада Банку 16.01.2020 прийняла рішення (протокол №2 від 16.01.2020) про звільнення Букрєєва Михайла Юрійовича з посади Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" 16.01.2020 за угодою сторін та припинення дії укладеного з ним Контракту. Зміни відбулись у зв'язку з поданням заяви про звільнення за угодою сторін п.1.ст.36 КЗпП України з посади Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" припинення дії Контракту та наданням згоди Наглядовою Радою Банку. Букрєєв Михайло Юрійович акціями АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" не володіє. Букрєєв Михайло Юрійович перебував на посаді Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" з 01.06.2016. Замість звільненої особи, призначено з 17.01.2020 виконуючим обов`язки Голови Правління Заступника Голови Правління, члена Правлінння за посадою, Марковського Олександра Вікторовича, до призначення (обрання) нового Голови Правління і надання Національним банком України письмової згоди на це. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
16.01.2020 призначено Виконуючий обов'язки Голови Правління Марковський Олександр Вiкторович - 0
Зміст інформації:
Згідно до рішення Наглядової ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (протокол №2 від 16.01.2020) призначено з 17.01.2020 виконуючим обов`язки Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", Заступника Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", члена Правлінння за посадою, Марковського Олександра Вiкторовича, до призначення (обрання) нового Голови Правління і надання Національним банком України письмової згоди на це. Зміни відбулись у зв'язку зі звільненням 16.01.2020, за угодою сторін п.1.ст.36 КЗпП України, з посади Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Букрєєва Михайла Юрійовича. Марковський Олександр Вiкторович акціями АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" не володіє. Протягом останніх п'яти років Марковський О. В. обіймав посади: з 11.12.2012 - начальник Управлiння ризик менеджменту АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"; з 01.12.2017-директора департаменту банківських ризикiв АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"; з 02.02.2018 - Заступник Голови Правлiння; з 01.03.2019 по 12.01.2020 - Заступник Голови Правління-Директор департаменту банківських ризиків АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"; з 13.01.2020 - Заступник Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.
16.01.2020 призначено Заступник Голови Правлiння, члена Правління за посадою Стаднік Геннадій Васильович - 0
Зміст інформації:
Згідно до рішення Наглядової ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (протокол №2 від 16.01.2020) призначено з 17.01.2020 Стадніка Геннадія Васильовича на посаду Заступника Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", члена Правління за посадою, строком на 12 місяців. Зміни відбулись з метою підвищення ефективності діяльності Банку, оптимізації організаційної структури Банку. Стаднік Геннадій Васильович акціями АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" не володіє. Протягом останніх п'яти років Стаднік Г. В. обіймав посади: з 10.04.2015 по 13.07.2015 заступник директора з розвитку та організації підприємства КП "Київський іподром"; з 14.07.2015 по 11.11.2016 директор КП "Київський іподром"; з 17.11.2016 по 04.04.2017 директор Департаменту безпеки, роботи з проблемними активами, юридичної та господарської діяльності АБ "ЕКСПРЕС-БАНК"; з 05.04.2017 по 11.05.2017 - заступник Голови Правління АБ "ЕКСПРЕС-БАНК"; з 12.05.2017 по 30.11.2017 - Радник Голови Правління з правових питань та безпеки АБ "ЕКСПРЕС-БАНК"; з 01.12.2017 по 16.01.2020 Голова Служби безпеки банку АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК". Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.