Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 09807750
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 12.02.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
12.02.2020 обрано Голова Правління АТ "УКРСИББАНК" Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль ДЮПУШ - 0
Зміст інформації:
На засіданні Наглядової ради АТ "УКРСИББАНК", яке відбулось 12.02.2020 р., взято до уваги заяву про звільнення за згодою сторін з 28 лютого 2020 року Голови Правління АТ "УКРСИББАНК" Філіпа, Бернара ДЮМЕЛЯ (Philippe, Bernard DUMEL). Наглядовою радою АТ "УКРСИББАНК" вiд 12.02.2020 р. (Протокол № 2020-1) прийнято рішення обрати Лорана, Філіпа, Ніколя, Шарля ДЮПУША (Laurent, Philippe, Nicolas, Charles DUPUCH) Головою Правління АТ "УКРСИББАНК", який приступить до виконання обов'язків після отримання рішення Правління Національного Банку України про погодження на посаді. На період з 2 березня 2020 року і до початку виконання Лораном, Філіпом, Ніколя, Шарлем ДЮПУШОМ обов'язків Голови Правління на підставі отриманого письмового рішення Правління Національного Банку України про погодження на посаді Голови Правління АТ "УКРСИББАНК", виконання обов'язків Голови Правління АТ "УКРСИББАНК" тимчасово покласти на Андрія Борисовича Кашперука, Заступника Голови Правління - Головного операційного директора АТ "УКРСИББАНК". Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль ДЮПУШ акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - безстроково. Посади, якi Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль ДЮПУШ обiймав за останнi 5 рокiв - Керівник Регіону Марокко Групи BNP Paribas, Головний Виконавчий Директор та Голова Правління банку "BMCI", дочірнього банку Групи BNP Paribas. Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол № 2020-1 вiд 12.02.2020 р.). Про фактичні дати настання змін Банком буде повідомлено окремо.
12.02.2020 припинено повноваження Голова Правління АТ "УКРСИББАНК" Голова Правління АТ "УКРСИББАНК" - 0
Зміст інформації:
На засіданні Наглядової ради АТ "УКРСИББАНК", яке відбулось 12.02.2020 р., взято до уваги заяву про звільнення за згодою сторін з 28 лютого 2020 року Голови Правління АТ "УКРСИББАНК" Філіпа, Бернара ДЮМЕЛЯ (Philippe, Bernard DUMEL). Наглядовою радою АТ "УКРСИББАНК" вiд 12.02.2020 р. (Протокол № 2020-1) прийнято рішення обрати Лорана, Філіпа, Ніколя, Шарля ДЮПУША (Laurent, Philippe, Nicolas, Charles DUPUCH) Головою Правління АТ "УКРСИББАНК", який приступить до виконання обов'язків після отримання рішення Правління Національного Банку України про погодження на посаді. На період з 2 березня 2020 року і до початку виконання Лораном, Філіпом, Ніколя, Шарлем ДЮПУШОМ обов'язків Голови Правління на підставі отриманого письмового рішення Правління Національного Банку України про погодження на посаді Голови Правління АТ "УКРСИББАНК", виконання обов'язків Голови Правління АТ "УКРСИББАНК" тимчасово покласти на Андрія Борисовича Кашперука, Заступника Голови Правління - Головного операційного директора АТ "УКРСИББАНК". Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль ДЮПУШ акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - безстроково. Посади, якi Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль ДЮПУШ обiймав за останнi 5 рокiв - Керівник Регіону Марокко Групи BNP Paribas, Головний Виконавчий Директор та Голова Правління банку "BMCI", дочірнього банку Групи BNP Paribas. Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол № 2020-1 вiд 12.02.2020 р.). Про фактичні дати настання змін Банком буде повідомлено окремо.
12.02.2020 призначено Виконуючий обов'язки Голови Правління АТ "УКРСИББАНК" Кашперук Андрій Борисович - 0
Зміст інформації:
На засіданні Наглядової ради АТ "УКРСИББАНК", яке відбулось 12.02.2020 р., взято до уваги заяву про звільнення за згодою сторін з 28 лютого 2020 року Голови Правління АТ "УКРСИББАНК" Філіпа, Бернара ДЮМЕЛЯ (Philippe, Bernard DUMEL). Наглядовою радою АТ "УКРСИББАНК" вiд 12.02.2020 р. (Протокол № 2020-1) прийнято рішення обрати Лорана, Філіпа, Ніколя, Шарля ДЮПУША (Laurent, Philippe, Nicolas, Charles DUPUCH) Головою Правління АТ "УКРСИББАНК", який приступить до виконання обов'язків після отримання рішення Правління Національного Банку України про погодження на посаді. На період з 2 березня 2020 року і до початку виконання Лораном, Філіпом, Ніколя, Шарлем ДЮПУШОМ обов'язків Голови Правління на підставі отриманого письмового рішення Правління Національного Банку України про погодження на посаді Голови Правління АТ "УКРСИББАНК", виконання обов'язків Голови Правління АТ "УКРСИББАНК" тимчасово покласти на Андрія Борисовича Кашперука, Заступника Голови Правління - Головного операційного директора АТ "УКРСИББАНК". Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль ДЮПУШ акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - безстроково. Посади, якi Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль ДЮПУШ обiймав за останнi 5 рокiв - Керівник Регіону Марокко Групи BNP Paribas, Головний Виконавчий Директор та Голова Правління банку "BMCI", дочірнього банку Групи BNP Paribas. Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол № 2020-1 вiд 12.02.2020 р.). Про фактичні дати настання змін Банком буде повідомлено окремо.