Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 26410155
Повне найменування емітента: АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ПЕРШИЙ ІНВЕСТИЦІЙНИЙ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 13.02.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
13.02.2020 звільнено заступник Голови Правління, член Правління Москаленко Ірина Василівна - 0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" вiд 13.02.2020р. (Протокол № 4) Москаленко Ірину Василівну звільнено з посади заступника Голови Правлiння, члена Правління Банку за згодою сторін. Посадова особа не володiє акцiями АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Москаленко Ірина Василівна перебувала на посаді заступника Голови Правлiння, члена Правління Банку АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" 4 роки.
13.02.2020 призначено заступник Голови Правління, член Правління Снітко Матвій Григорович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК" вiд 13.02.2020р. (Протокол № 4) Снітка Матвія Григоровича призначено заступником Голови Правлiння, членом Правління Банку. Посадова особа не володiє акцiями АТ "ПЕРШИЙ IНВЕСТИЦIЙНИЙ БАНК". Посадова особа не має непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини. Призначено до переобрання. Протягом останнiх 5-ти рокiв обiймав наступнi посади: АТ "Сбербанк": керівник по залученню найкрупніших клієнтів Департаменту корпоративного бізнесу, в.о. начальника управління по роботі з найкрупнішими клієнтами Департаменту корпоративного бізнесу, начальник відділу еквайрингу Департаменту корпоративного бізнесу.