Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23697280
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 25.03.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.03.2020 обрано Член Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Чернишов Денис Вікторович - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.03.2020 (протокол №12) Чернишова Дениса Вікторовича обрано з 25.03.2020 членом Правління АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 5 (п’ять) років. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК». Зміни відбулися на підставі рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.03.2020 (протокол №12). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Чернишов Д.В. обіймав такі посади: - 05.2015–10.2016 – заступник Голови Правління, член Правління АБ «УКРГАЗБАНК»; - 10.2016–09.2019 – заступник Міністра юстиції України; - 09.2019–по даний час – радник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК».
25.03.2020 обрано Член Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Харітіч Сергій Володимирович - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.03.2020 (протокол №12) Харітіча Сергія Володимировича обрано з 09.04.2020 членом Правління АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 5 (п’ять) років. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа не володіє часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК». Зміни відбулися на підставі рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.03.2020 (протокол №12). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Харітіч С.В. обіймав такі посади: - 11.2011–12.2016 – заступник керівника електронного бізнесу з питань розробки е-комерц рішень АТ КБ «ПриватБанк»; - 12.2016–по даний час – член Правління з питань електронного бізнесу АТ КБ «ПриватБанк».
25.03.2020 обрано Член Правлiння АБ «УКРГАЗБАНК» Кравець Андрій Миколайович - 0.000057
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.03.2020 (протокол №12) Кравця Андрія Миколайовича обрано з 15.04.2020 членом Правління АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 5 (п’ять) років. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» у розмірі 0,000057%. Зміни відбулися на підставі рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.03.2020 (протокол №12). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Кравець А.М. обіймав такі посади: - 04.2015–по даний час – перший заступник Голови Правління, член Правління АБ «УКРГАЗБАНК».
25.03.2020 обрано Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко Кирило Євгенович - 0.000072
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.03.2020 (протокол №12) Шевченка Кирила Євгеновича обрано з 15.04.2020 Головою Правління АБ «УКРГАЗБАНК» строком на 5 (п’ять) років. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа володіє часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» у розмірі 0,000072%. Зміни відбулися на підставі рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 25.03.2020 (протокол №12). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Шевченко К.Є. обіймав такі посади: - 10.2014–04.2015 – перший заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»; - 04.2015–05.2015 – В.о. Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК»; - 05.2015–по даний час – Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК».