Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14219127
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Готель-Україна"
Дата, на яку складено інформацію: 25.03.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
25.03.2020 припинено повноваження член Наглядової ради Лозицька Тетяна Анатоліївна д/в 0
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна" 25.03.2020 на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Лозицької Тетяни Анатоліївни. Особа перебувала на посаді з 11.04.2019 як представник акціонера ТОВ "САФАРІ-АРГУМЕНТ", акціями емітента не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
25.03.2020 припинено повноваження член Наглядової ради Афанасьєв Сергій Іванович д/в 0
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна" 25.03.2020 на підставі Закону України "Про акціонерні товариства" припинено повноваження члена Наглядової ради Афанасьєва Сергія Івановича. Особа перебувала на посаді з 11.04.2019 як представник акціонера ТОВ "САФАРІ-АРГУМЕНТ", акціями емітента не володіє, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини.
25.03.2020 обрано Голова Наглядової ради Афанасьєв Сергій Іванович д/в 0
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна" 25.03.2020 та рішенням Наглядової ради Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна" 25.03.2020 на вакантну посаду Голови Наглядової ради обрано Афанасьєва Сергія Івановича. Особа обрана на 3 роки як представник акціонера ТОВ "САФАРІ-АРГУМЕНТ", якому належить 308 000 простих іменних акцій, що становить 76,2905 % статутного капіталу, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: з липня 2015 Полікомбанк, економіст І категорії управління цінних паперів і інвестицій.
25.03.2020 обрано член Наглядової ради Лозицька Тетяна Анатоліївна д/в 0
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна" 25.03.2020 на вакантну посаду члена Наглядової ради обрано Лозицьку Тетяну Анатоліївну. Особа обрана на 3 роки як представник акціонера ТОВ "САФАРІ-АРГУМЕНТ", якому належить 308 000 простих іменних акцій, що становить 76,2905 % статутного капіталу, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: Полікомбанк, головний економіст фінансово-економічного управління, з 01.10.2018 заступник начальника фінансово-економічного управління.
25.03.2020 обрано член Наглядової ради Заяць Вікторія Анатоліївна д/в 0
Зміст інформації:
Рішенням річних загальних зборів акціонерів Приватного акціонерного товариства "Готель-Україна" 25.03.2020 на вакантну посаду члена Наглядової ради обрано Заяць Вікторію Анатоліївну. Особа обрана на 3 роки як представник акціонера ТОВ "САФАРІ-АРГУМЕНТ", якому належить 308 000 простих іменних акцій, що становить 76,2905 % статутного капіталу, не має непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини, акціями емітента не володіє. Посади, які обіймала особа протягом останніх 5 років: по 12.10.2016 ТОВ "ТОРЕКС-ГРУП", оператор комп'ютерного набору; 13.10.2016 - 02.07.2017 - безробітна, Чернігівський міський центр зайнятості; з 03.07.2017 ПрАТ "Готель-Україна", бухгалтер.