Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05407737
Повне найменування емітента: АТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ"
Дата, на яку складено інформацію: 27.04.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
27.04.2020 обрано Член Ревізійної комісії Станіславов Олександр Володимирович 2278713316 0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами АТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 23.04.2020 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.04.2020 року Станіславов Олександр Володимирович (ідентифікаційний код юридичної особи 2278713316) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер з ОП. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
27.04.2020 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Станіславов Олександр Володимирович 2278713316 0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами АТ "БІЛОЦЕРКІВСЬКА ТЕЦ" 23.04.2020 Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.04.2020 року Станіславов Олександр Володимирович (ідентифікаційний код юридичної особи 2278713316) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер з ОП. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
27.04.2020 обрано Член Ревізійної комісії Дьякова Юлія вікторівна 3206701046 0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 23.04.2020 року Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.04.2020 року. Дьякова Юлія Вікторівна 3206701046 обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: товарознавець Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
27.04.2020 обрано Член Ревізійної комісії Буженко Валентина Павлівна 2638715229 0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 23.04.2020 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.04.2020 року. Буженко Валентина Павлівна (ідентифікаційний код юридичної особи 2638715229) обрано на посаду Член Ревізійної комісії. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер ВТВ. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
27.04.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Глиняний Леонід Петрович 2353611256 0.0012
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів 23.04.2020р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення Загальних зборів акціонерів 23.04.2020р. Посадова особа Глиняний Леонід Петрович (ідентифікаційний код юридичної особи 2353611256), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0012%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1200 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років .
27.04.2020 обрано Член Наглядової ради Глиняний Леонід Петрович 2353611256 0.0012
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 23.04.2020 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішеннґ Загальних зборів акціонерів 23.04.2020 року Глиняний Леонід Петрович (ідентифікаційний код юридичної особи 2353611256) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0,0012%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 1200 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: радник наглядової ради. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 50 шт. акцій.
27.04.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Панасюк Людмила Анатоліївна 2219806644 0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнятозагальними зборами акціонерів 23.04.2020 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.04.2020р. Посадова особа Панасюк Людмила Анатоліївна (ідентифікаційний код юридичної особи 2219806644), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.
27.04.2020 обрано Член Наглядової ради Панасюк Людмила Анатоліївна 2219806644 0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято рішенням Загальних зборів акціонерів23.04.2020 року, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 23.04.2020 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Панасюк Людмила Анатоліївна (ідентифікаційний код юридичної особи 2219806644) обрано на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: секретар. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
27.04.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Третьякова Ганна Валентинівна 2412105968 0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийняторішенням загальних зборів акціонерів який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 23.04.2020 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.04.2020р. Посадова особа Третьякова Ганна Валентинівна (ідентифікаційний код юридичної особи 2412105968), яка займала посаду Член Наглядової ради, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає.
27.04.2020 призначено Член Наглядової ради Третьякова Ганна Валентинівна 2412105968 0
Зміст інформації:
Рішення про призначення прийнято рішенням загальних зборів акціонерів 23.04.2020 р. Призначення посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.04.2020 року Посадова особа Третьякова Ганна Валентинівна (ідентифікаційний код юридичної особи 2412105968) призначена на посаду Член Наглядової ради. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який призначено особу: 3 роки. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: економіст Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
27.04.2020 припинено повноваження Член Правління Кривенко Василь Васильович 1778205210 0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнятозагальними зборами акціонерів 23.04.2020 року який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб23.04.2020 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.04.2020 року Посадова особа Кривенко Василь Васильович (ідентифікаційний код юридичної особи 1778205210), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.
27.04.2020 обрано Член Правління Кривенко Василь Васильович 1778205210 0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято загальними зборами акціонерів 23.04.2020 року, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 23.04.2020 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.04.2020р. Кривенко Василь Васильович (ідентифікаційний код юридичної особи 1778205210) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: голова Правління. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
27.04.2020 обрано Член Правління Миколайчук надія анатоліївна 2376511945 0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 23.04.2020 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів 23.04.2020 р. Миколайчук Надія Анатоліївна (ідентифікаційний код юридичної особи 2376511945) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: менеджер з персоналу. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
27.04.2020 обрано Член Правління Богдан Вадим Анатолійович 2672803956 0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів рішення про зміну складу посадових осіб 23.04.2020 р. Обрання посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів Богдан Вадим Анатолійович (ідентифікаційний код юридичної особи 2672803956) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: інженер Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.
27.04.2020 припинено повноваження Член Правління Макаркіна Олена Миколаївна 2117404804 0
Зміст інформації:
Рішення про припинення повноважень прийнято Загальними зборами акціонерів, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 23.04.2020 р. Припинення повноважень посадової особи виконано на підставі рішення загальних зборів акціонерів. Посадова особа Макаркіна Олена Миколаївна (ідентифікаційний код юридичної особи 2117404804), яка займала посаду Член Правління, припинила повноваження. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, протягом якого особа перебувала на посаді: 5 років.
27.04.2020 обрано Член Правління Макаркіна Олена Миколаївна 2117404804 0
Зміст інформації:
Рішення про обрання прийнято Загальними зборами акціонерів 23.04.2020 року, який прийняв рішення про зміну складу посадових осіб 23.04.2020 р. Обрання посадової особи виконано на підставі Рішення загальних зборів акціонерів Макаркіна Олена Миколаївна (ідентифікаційний код юридичної особи 2117404804) обрано на посаду Член Правління. Володiє часткою в статутному капіталі емiтента 0%. Володiє пакетом акцій емітента у розмірі 0 грн. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Строк, на який обрано особу: 5 років. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: консуоьтант з економічних питань. Розмір пакета акцій емітента, які належать цій особі: 0 акцій.