Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 13857564
Повне найменування емітента: ПУБЛIЧНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦIОНЕРНИЙ КОМЕРЦIЙНИЙ БАНК "IНДУСТРIАЛБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 18.05.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
18.05.2020 призначено Голова Правління Марковський Олександр Вiкторович - 0
Зміст інформації:
Згідно до рішення Наглядової ради АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" (протокол №23 від18.05.2020) призначено Марковського Олександра Вікторовича на посаду Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" із вступом на посаду після надання Національним банком України письмової згоди на це. Зміни відбулись у зв'язку зі звільненням 16.01.2020, за угодою сторін п.1.ст.36 КЗпП України, з посади Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" Букрєєва Михайла Юрійовича. Марковський Олександр Вiкторович акціями АКБ "IНДУСТРIАЛБАНК" не володіє. Протягом останніх п'яти років Марковський О. В. обіймав посади: з 11.12.2012 - начальник Управлiння ризик менеджменту АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"; з 01.12.2017-директора департаменту банківських ризикiв АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"; з 02.02.2018 - Заступник Голови Правлiння; з 01.03.2019 по 12.01.2020 - Заступник Голови Правління-Директор департаменту банківських ризиків АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК"; з 13.01.2020 - Заступник Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК", з 17.01.2020 виконуючий обов`язки Голови Правління АКБ "ІНДУСТРІАЛБАНК" . Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має.