Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 21685485
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "СІТІБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 30.06.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
30.06.2020 припинено повноваження Голова Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Марк Лує - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами АТ "СIТIБАНК" 30 червня 2020 року (протокол № 44) було прийнято рiшення щодо припинення повноважень Голови Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Марка Лує у зв'язку з необхідністю призначення нового Голови Наглядової ради АТ "СIТIБАНК" та переобранням решти складу Наглядової ради АТ "СIТIБАНК" шляхом кумулятивного голосування. Марк Лує часткою в статутному капiталi АТ "СІТІБАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Марк Лує був членом Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" з 17.03.2015 року.
30.06.2020 припинено повноваження Член Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Крiстофер Теано - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами АТ "СIТIБАНК" 30 червня 2020 року (протокол № 44) було прийнято рiшення щодо припинення повноважень Члена Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Крiстофера Теано у зв'язку iз переобранням. Крiстофер Теано часткою в статутному капiталi АТ "СІТІБАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних.Крiстофер Теано є членом Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" з 17.03.2015 року.
30.06.2020 припинено повноваження Член Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Вiтольд Зелiнскi - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами АТ "СIТIБАНК" 30 червня 2020 року (протокол № 44) було прийнято рiшення щодо припинення повноважень Члена Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Вiтольда Зелiнскi у зв'язку iз переобранням. Вiтольд Зелiнскi часткою в статутному капiталi АТ "СІТІБАНК"не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Вiтольд Зелiнскi є членом Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" з 17.03.2015 року.
30.06.2020 припинено повноваження Член Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Стiвен Паркер - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами АТ "СIТIБАНК" 30 червня 2020 року (протокол № 44) було прийнято рiшення щодо припинення повноважень Члена Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Стiвена Паркера у зв'язку iз переобранням.Стiвен Паркер часткою в статутному капiталi АТ "СІТІБАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Стiвен Паркер є членом Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" з 30.05.2016 року.
30.06.2020 припинено повноваження Член Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Аллан Хiрст - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "СIТIБАНК" 30 червня 2020 року (протокол № 44) було прийнято рiшення щодо припинення повноважень Члена Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Аллана Хiрста у зв'язку iз переобранням. Аллан Хiрст часткою в статутному капiталi АТ "СІТІБАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Аллан Хiрст є членом Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" з 04.08.2015 року.
30.06.2020 припинено повноваження Член Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Камен Нiколов Доктор Захарiєв - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "СІТІБАНК" 30 червня 2020 року (протокол № 44) було прийнято рiшення щодо припинення повноважень Члена Наглядової ради АТ "СIТIБАНК" Камена Нiколов Доктор Захарiєва у зв'язку iз переобранням. Камен Нiколов Доктор Захарiєв часткою в статутному капiталi АТ "СІТІБАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Фiзична особа не надала згоди на розкриття паспортних даних. Камен Нiколов Доктор Захарiєв є членом Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" з 08.08.2018 року.
30.06.2020 обрано Голова Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Грант Стівен Карсон - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "СІТІБАНК" 30 червня 2020 року (протокол № 44) було прийнято рiшення про призначення Гранта Стівена Карсона на посаду Голови Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК" строком на 3 роки. Грант Стівен Карсон часткою в статутному капiталi АТ "СІТІБАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа є представником акцiонера СIТIБАНК ОВЕРСIЗ IНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Сітібанк Н.А. Голова регіону ЕМЕА - Глобал Сабсідіаріс Банкінг; Сітібанк Н.А. та Сітібанк Джепен ЛТД, Заступник Директора та Голова споживчого банкінгу Сітібанк Джепен ЛТД.
30.06.2020 обрано Член Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Крiстофер Теано - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "СІТІБАНК" 30 червня 2020 року (протокол № 44) було прийнято рiшення про призначення Крiстофера Теано Членом Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК" строком на 3 роки. Крiстофер Теано часткою в статутному капiталi АТ "СІТІБАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа є представником акцiонера СIТIБАНК ОВЕРСIЗ IНВЕСТМЕНТ КОРПОРЕЙШН. Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Сiтiгруп Глобал Маркет Лiмiтед, Велика Британiя, Керуючий Директор, Радник з юридичних питань регiону Європа, Ближнiй Схiд та Африка (EMEA); Директор, член Ради Директорiв, СIТIБАНК, А.С.(Туреччина); Директор, член Ради Директорiв, СIТIБАНК ЮРОП ПЛС, Дублiн, Iрландiя.
30.06.2020 обрано Член Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Вiтольд Зелiнскi - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "СІТІБАНК" 30 червня 2020 року (протокол № 44) було прийнято рiшення про призначення Вiтольда Зелiнскi на посаду Члена Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК" строком на 3 роки. Вiтольд Зелiнскi часткою в статутному капiталi АТ "СІТІБАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа є представником акцiонера СIТIКОРП ЛIЗИНГ IНТЕРНЕШНЛ ЛЛС. Протягом останнiя п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Сiтiбанк Юероп ПЛС, Iрландiя, Поланд Бренч, Керiвник пiдроздiлу; Керiвник фiнансового вiддiлу (CFO), Вiце-Президент, Торговельний банк у Варшавi - Акцiонерне товариство (Польща); Член Наглядової Ради, Бюро кредитної iнформацiї (Польща); Член Наглядової Ради, Маклерський дiм БХ (Польща).
30.06.2020 обрано Член Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Стiвен Паркер - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "СІТІБАНК" 30 червня 2020 року (протокол № 44) було прийнято рiшення про призначення Стiвена Паркера на посаду Члена Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК" строком на 3 роки. Стiвен Паркер часткою в статутному капiталi АТ "СІТІБАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа є незалежним членом Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК". Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: Виконавчий коуч Праеста Партнершiп (м. Лондон, Велика Британiя); Начальник управлiння консультування, регiон Європа, Близький Схiд та Африка, Експерiан ПЛС, Велика Британiя; Старший радник, Партнерство Шафтесберi, Велика Британiя; Керiвник групи регiону - Росiя, СНД та Пiвденно-Схiдної Європи, Корпорацiя Вiза, Росiйська Федерацiя.
30.06.2020 обрано Член Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Аллан Хiрст - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "СІТІБАНК" 30 червня 2020 року (протокол № 44) було прийнято рiшення про призначення Аллана Хiрста на посаду Члена Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК"строком на 3 роки. Аллан Джером Хiрст часткою в статутному капiталi АТ "СІТІБАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа є незалежним членом Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК". Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: незалежний директор, член виконавчого комiтету в Файненшiал Сервiс Волунтiр Корп, Нью Йорк, Фiко Терапутiкс Бабрахеме, Англiя, Уайт Сквеа Чемiкал Iнк., США, Breivoll Inspection Technologies AS, Норвегiя; Голова аудиторської комiсiї, Банк Грузiї, Грузiя, HBL Bank, Лондон, Англія, незалежний директор.
30.06.2020 обрано Член Наглядової Ради АТ "СIТIБАНК" Камен Нiколов Доктор Захарiєв - 0
Зміст інформації:
Позачерговими Загальними зборами акцiонерiв АТ "СІТІБАНК" 30 червня 2020 року (протокол № 44) було прийнято рiшення про призначення Камена Нiколов Доктор Захарiєва на посаду Члена Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК" строком на 3 роки. Камен Захарiєв часткою в статутному капiталi АТ "СІТІБАНК" не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi або посадовi злочини не має. Посадова особа не надала дозволу на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа є незалежним членом Наглядової Ради АТ "СІТІБАНК". Протягом останнiх п'яти рокiв посадова особа обiймала наступнi посади: ЄБРР. Директор, Вiддiл управлiння ризиками: Департамент корпоративної реструктуризацiї; член Наглядової Ради в Украм Iндастрiс ЛТД., Кiпр, Прiста Ойл АО, Болгарiя, Монбан АО, Болгарiя, Юнiбанк Азейбарджан; член iнвестицiйного комiтету в ЕМСА Кепiтал ГмбХ, Австрiя,; Аксес Холдінг, мікрофайненс органзація (Access Holding, Microfinance organisation), Берлін .