Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 09807750
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "УКРСИББАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 06.07.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
06.07.2020 призначено Голова Правління АТ "УКРСИББАНК" Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль ДЮПУШ - 0
Зміст інформації:
Наглядовою радою АТ "УКРСИББАНК" вiд 12.02.2020 р. (Протокол № 2020-1) прийнято рішення обрати Лорана, Філіпа, Ніколя, Шарля ДЮПУША (Laurent, Philippe, Nicolas, Charles DUPUCH) Головою Правління АТ "УКРСИББАНК", який приступить до виконання обов'язків після отримання рішення Правління Національного Банку України про погодження на посаді. Відповідно до Наказу АТ "УКРСИББАНК" № 197-ВК від 03.07.2020 р. (https://my.ukrsibbank.com/common/upload/ukrsibbank/public-information/2020/vytiag_z_nakazu_197_03072020.pdf, Витяг з Наказу 197-ВК від 03.07.2020, розмір файлу: 264979 байт (258 KiB), контрольна сума SHA256: B3B9C16C52AADA8D8C381DAFD393B17A1035600BC71AAEACFE4AAB6E5D081F25) Лорана, Філіпа, Ніколя, Шарля ДЮПУША переведено з 06.07.2020 року за його згодою на посаду Голови правління АТ "УКРСИББАНК". Дата вчинення дiї 06.07.2020 р. Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль ДЮПУШ акцiями Товариства не володiє. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини немає. Cтрок, на який обрано особу - безстроково. Посади, якi Лоран, Філіп, Ніколя, Шарль ДЮПУШ обiймав за останнi 5 рокiв - Керівник Регіону Марокко Групи BNP Paribas, Головний Виконавчий Директор та Голова Правління банку "BMCI", дочірнього банку Групи BNP Paribas. Рiшення прийнято Наглядовою радою (протокол № 2020-1 вiд 12.02.2020 р.).