Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14361575
Повне найменування емітента: АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 09.07.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
09.07.2020 призначено виконуючий обов'язки Голови Наглядової Ради Брійо (у шлюбі - Мер) Веронік, Франсуаз - 0
Зміст інформації:
Призначення з 09.07.2020 виконуючим обов'язки Голови Наглядової Ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (надалі - "Банк") п. Брійо (у шлюбі - Мер) Веронік, Франсуаз (не володіє часткою у статутному капіталі Банку; не має не погашеної судимості за злочини, вчиненні з корисливих мотивів, чи посадові злочини; згоди на розкриття паспортних даних не надано) на підставі рішення Наглядової Ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" (Протокол засідання Наглядової Ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК" №7 від 08.07.2020). Строк, на який призначено особу: з 09 липня 2020 року, без обмеження строком. Інші посади, які обіймала особа протягом останніх п'яти років: Член Наглядової Ради АКЦIОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "КРЕДI АГРIКОЛЬ БАНК (представник акціонера), Фiнансовий менеджер Iталiї, АТ "КРЕДI АГРIКОЛЬ" [CREDIT AGRICOLE S.A.].