Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23697280
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 16.07.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.07.2020 припинено повноваження Голова Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко Кирило Євгенович - 0
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 16.07.2020 (протокол №31) припинено повноваження Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченка Кирила Євгеновича. На посадi Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Шевченко К.Є. перебував 5 років 1 мiсяць. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК» не володіє. Посадова особа непогашеної судимості за корисливi та посадовi злочини не має.
16.07.2020 обрано В.о. Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» Кравець Андрій Миколайович - 0.00013
Зміст інформації:
Вiдповiдно до рiшення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 16.07.2020 (протокол №31) виконуючим обов’язки Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК» з 17.07.2020 призначено Кравця Андрія Миколайовича. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа володіє часткою в розмірі 0,000130% у статутному капіталі АБ «УКРГАЗБАНК». Зміни відбулися на підставі рішення Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» вiд 16.07.2020 (протокол №31). Посадова особа непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років Кравець А.М. обіймав такі посади: - з 04.2015 – по даний час – член Правління, перший заступник Голови Правління АБ «УКРГАЗБАНК».