Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 05538796
Повне найменування емітента: ПРИВАТНЕ АКЦIОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "ОБУХIВСЬКЕ АВТОТРАНСПОРТНЕ ПIДПРИЄМСТВО 13238"
Дата, на яку складено інформацію: 16.07.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
16.07.2020 припинено повноваження Директор Кравцов Валерій Васильович д/н 0.2129
Зміст інформації:
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження. Директор – Кравцов Валерій Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 16.07.2020 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,2129%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 25.04.2017р. по 16.07.2020 р.
16.07.2020 припинено повноваження Голова Наглядової ради Лавренюк Ігор Васильович д/н 0.0551
Зміст інформації:
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження. Голова Наглядової ради – Лавренюк Ігор Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 16.07.2020 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0551%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 25.04.2017р. по 16.07.2020 р.
16.07.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Скарлат Василь Васильович д/н 9.4595
Зміст інформації:
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Скарлат Василь Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 16.07.2020 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 9,4595%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 25.04.2017р. по 16.07.2020 р.
16.07.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Литвин Сергій Дмитрович д/н 0.002
Зміст інформації:
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження. Член Наглядової ради – Литвин Сергій Дмитрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 16.07.2020 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,002%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебував на посаді з 25.04.2017р. по 16.07.2020 р.
16.07.2020 припинено повноваження Голова Ревізійної комісії Щеголенко Наталія Олександрівна д/н 0.059112
Зміст інформації:
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження. Голова Ревізійної комісії – Щеголенко Наталія Олександрівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 16.07.2020 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,059112%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 25.04.2017р. по 16.07.2020 р.
16.07.2020 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Кириченко Ганна Яківна д/н 0.00122
Зміст інформації:
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Кириченко Ганна Яківна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 16.07.2020 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,00122%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 25.04.2017р. по 16.07.2020 р.
16.07.2020 припинено повноваження Член Ревізійної комісії Гуськова Валентина Іванівна д/н 0.001488
Зміст інформації:
Згідно з рішенням загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб емітента: Припинено повноваження. Член Ревізійної комісії – Гуськова Валентина Іванівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 16.07.2020 р. у зв’язку із закінченням терміну дії повноважень та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.). Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,001488%. Непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Перебувала на посаді з 25.04.2017р. по 16.07.2020 р.
16.07.2020 обрано Директор Кравцов Валерій Васильович д/н 0.2129
Зміст інформації:
Обрано. Директор – Кравцов Валерій Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 16.07.2020 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень Директора та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,2129%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Директор ПрАТ "Обухівське АТП 13238".
16.07.2020 обрано Голова Наглядової ради Лавренюк Ігор Васильович д/н 0.0551
Зміст інформації:
Обрано. Голова Наглядової ради – Лавренюк Ігор Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 16.07.2020 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.), та рішення засідання Наглядової ради (Протокол № 1/1607 від 16.07.2020 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,0551%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Консультант з питань комерційної діяльності – ТОВ «Рені Транс Сервіс» (2010-2019 рр.); Консультант з питань комерційної діяльності – ТОВ «РЕМ ТРАНС» з 2019 р.по теперішній час. Голова Наглядової ради Товариства Лавренюк Ігор Васильович є акціонером.
16.07.2020 обрано Член Наглядової ради Скарлат Василь Васильович д/н 9.4595
Зміст інформації:
Обрано. Член Наглядової ради – Скарлат Василь Васильович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 16.07.2020 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 9,4595%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Заступник директора МПП «СПЕКТР» (2013-2019 рр.); Директор комерційний – ТОВ «РЕМ ТРАНС» з 2019 року по теперішній час. Член Наглядової ради Товариства Скарлат Василь Васильович є акціонером.
16.07.2020 обрано Член Наглядової ради Литвин Сергій Дмитрович д/н 0.002
Зміст інформації:
Обрано. Член Наглядової ради – Литвин Сергій Дмитрович (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 16.07.2020 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Наглядової ради та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,002%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Нач.департаменту з АГЗ – ТОВ «РЕМ ТРАНС»; Головний інженер – ПРАТ «Обухівське АТП 13238». Член Наглядової ради Товариства Литвин Сергій Дмитрович є акціонером.
16.07.2020 обрано Голова Ревізійної комісії Щеголенко Наталія Олександрівна д/н 0.059112
Зміст інформації:
Обрано. Голова Ревізійної комісії – Щеголенко Наталія Олександрівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 16.07.2020 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Ревізійної комісії та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.) та рішення засідання Ревізійної комісії (Протокол № 2/1607 від 16.07.2020 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,059112%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Фінансовий директор – ТОВ «РЕМ ТРАНС».
16.07.2020 обрано Член Ревізійної комісії Кириченко Ганна Яківна д/н 0.00122
Зміст інформації:
Обрано. Член Ревізійної комісії – Кириченко Ганна Яківна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 16.07.2020 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Ревізійної комісії та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,00122%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Член Ревізійної комісії ПрАТ "Обухівське АТП 13238".
16.07.2020 обрано Член Ревізійної комісії Гуськова Валентина Іванівна д/н 0.001488
Зміст інформації:
Обрано. Член Ревізійної комісії – Гуськова Валентина Іванівна (згоду на розкриття паспортних даних фізичною особою не надано) з 16.07.2020 р. у зв’язку із закінченням строку повноважень попереднього складу Ревізійної комісії та на підставі рішення загальних зборів акціонерів ПрАТ "Обухівське АТП 13238" (Протокол № 1/2020 від 16.07.2020 р.). Строк, на який призначено особу – 3 роки. Частка, якою володіє в статутному капіталі емітента: 0,001488%. Відсутня непогашена судимість за корисливі та посадові злочини. Інші посади, які обіймала ця особа протягом останніх п'яти років: Диспетчер – ФОП Геращенко О.Ю. (2013-2016 рр.); Диспетчер – ФОП Горовий В.М. (2016-20107 рр.); Інспектор-лікар ПРАТ «Обухівське АТП 13238» (2017-2018 рр.); Диспетчер – ТОВ «РЕМ ТРАНС» з 2018 р. і по теперішній час.