Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 03117369
Повне найменування емітента: Приватне акцiонерне товариство "К-Автотранс"
Дата, на яку складено інформацію: 02.04.2019

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
02.04.2019 звільнено Голова наглядової ради Радiонов Володимир Анатолiйович 0 0.00483
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2019 року (протокол №1/2019 вiд 02.04.2019 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Голова Наглядової Ради Радiонов Володимир Анатолiйович, розмiр пакета акцiй: 0,004826%. На посадi перебував з 11.04.2017 р. по 02.04.2019 р. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2019 звільнено Член наглядової ради Терещенко Олена Вiкторiвна 0 0.00001
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2019 року (протокол №1/2019 вiд 02.04.2019 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Терещенко Олена Вiкторiвна, розмiр пакета акцiй: 0,000009%. На посадi перебувала з 11.04.2017 р. по 02.04.2019 р. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2019 звільнено Член наглядової ради Шестак Iрина Iванiвна 0 0.00199
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2019 року (протокол №1/2019 вiд 02.04.2019 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, звiльнено: Член Наглядової Ради Шестак Iрина Iванiвна, розмiр пакета акцiй: 0,001996%. На посадi перебувала з 11.04.2017 р. по 02.04.2019 р. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2019 обрано Член наглядової ради Радiонов Володимир Анатолiйович 0 0.00483
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2019 року (протокол №1/2019 вiд 02.04.2019 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Радiонов Володимир Анатолiйович, розмiр пакета акцiй: 0,004826%. Обраний як представник акцiонера ТОВ "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 37297806; 25014, м.Кропивницький, вул.Олега Паршутiна,13; розмiр пакету акцiй: 24,722605%). Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: головний iнженер - начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС", головний iнженер-начальник виробничо-технiчного вiддiлу ТОВ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС", головний iнженер ТОВ "К-АВТОТРАНС". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2019 обрано Член наглядової ради Лепеть Алла Борисiвна 0 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2019 року (протокол №1/2019 вiд 02.04.2019 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Лепеть Алла Борисiвна, розмiр пакета акцiй: 0%. Обрана як незалежний директор. Протягом останнiх 5 рокiв займала iншi посади: начальник планово-економiчного вiддiлу ПрАТ "ПАЛЯНИЦЯ", економiст з фiнансової роботи ТОВ "ЕТНА-ПОСТАЧ". На посаду обрана термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2019 обрано Член наглядової ради Полєщук Антон Iгорович 0 0
Зміст інформації:
Рiшенням загальних зборiв акцiонерiв вiд 02.04.2019 року (протокол №1/2019 вiд 02.04.2019 року), в зв'язку з переобранням органiв управлiння товариства, обрано: Член Наглядової Ради Полєщук Антон Iгорович, розмiр пакета акцiй: 0%. Обраний як незалежний директор. Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: iнженер по охоронi працi ПАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС", головний спецiалiст технiчного вiддiлу ТОВ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС", менеджер по логiстицi ТОВ "ЕЛЬДОРАДО", директор ТОВ "СЕРВIСТОРГПРОМ". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.
02.04.2019 обрано Голова наглядової ради Радiонов Володимир Анатолiйович 0 0.00483
Зміст інформації:
Рiшенням Наглядової ради вiд 02.04.2019 року (протокол №2019/04/02 вiд 02.04.2019 року) обрано головою Наглядової ради Радiонов Володимир Анатолiйович, розмiр пакета акцiй: 0,004826%. Обраний як представник акцiонера ТОВ "ТРЕЙДКОМКОНСАЛТ" (код ЄДРПОУ 37297806; 25014, м.Кропивницький, вул.Олега Паршутiна,13; розмiр пакету акцiй: 24,722605%). Протягом останнiх 5 рокiв займав iншi посади: головний iнженер - начальник виробничо-технiчного вiддiлу ПАТ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС", головний iнженер-начальник виробничо-технiчного вiддiлу ТОВ "КIРОВОГРАДАВТОТРАНС", головний iнженер ТОВ "К-АВТОТРАНС". На посаду обраний термiном на 3 роки. Посадова особа не надала згоди на оприлюднення паспортних даних. Посадова особа непогашених судимостей за корисливi та посадовi злочини не має.