Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23697280
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО АКЦІОНЕРНИЙ БАНК "УКРГАЗБАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 24.07.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
24.07.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна) Гелетій Юрій Ігорович - 0
Зміст інформації:
Листом Міністерства фінансів України вiд 22.07.2020 №14010-10-7/22289 (вх. №10/63352 від 24.07.2020) повідомлено про заміну члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - представника акціонера – Держави Україна. На посадi члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Гелетій Ю.І. перебував 1 рік 4 місяці. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
24.07.2020 набуто повноважень Член Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» (представник акціонера – Держави Україна) Улютін Денис Валерійович - 0
Зміст інформації:
Листом Міністерства фінансів України вiд 22.07.2020 №14010-10-7/22289 (вх. №10/63352 від 24.07.2020) повідомлено про заміну члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» - представника акціонера – Держави Україна. Відповідно до частини 12 ст.42 Закону України «Про банки і банківську діяльність» член ради банку вступає на посаду після його погодження Національним банком України. Cтрок дії повноважень члена Наглядової ради АБ «УКРГАЗБАНК» Улютіна Д.В. з дня погодження його Національним банком України по 18.04.2022 включно. Посадова особа згоди на розкриття паспортних даних не надавала. Посадова особа часткою в статутному капiталi АБ «УКРГАЗБАНК» не володiє. Посадова особа непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має. Протягом останнiх п'яти рокiв Улютін Д.В. обiймав такi посади: - 04.2020 - по даний час – перший заступник Міністра фінансів України; - 04.2019 – 04.2020 – заступник Державного секретаря Кабінету Міністрів України; - 05.2016 – 06.2018 – начальник відділу Патронатної служби Міністерства фінансів України; - 04.2016 – 05.2016 – директор Департаменту забезпечення діяльності Міністра (патронатна служба) Міністерства фінансів України; - 03.2014 – 04.2016 – помічник Прем’єр-міністра України відділу аналітичного супроводу Апарату Прем’єр-міністра України.