Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 30370711
Повне найменування емітента: ПУБЛІЧНЕ АКЦІОНЕРНЕ ТОВАРИСТВО "НАЦІОНАЛЬНИЙ ДЕПОЗИТАРІЙ УКРАЇНИ"
Дата, на яку складено інформацію: 07.08.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
07.08.2020 припинено повноваження Голова Наглядової ради/член Наглядової ради Панченко Олександр Сергiйович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акціонерів Публiчного акцiонерного товариства "Нацiональний депозитарiй України" (далі - ПАТ "НДУ") припинено повноваження члена Наглядової ради Панченка Олександра Сергійовича, який відповідно до п. 8.22. Статуту ПАТ "НДУ" займав посаду Голови Наглядової ради. Крім того, рішенням Наглядової ради ПАТ "НДУ" від 24.07.2020 р. Панченко О.С. було брано Головою Наглядової ради ПАТ "НДУ" до 06.08.2020 р. (включно). Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 04.08.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 07.08.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "НДУ": 22.11.2018 до 07.08.2020, в тому числі сттрок передування на посаді Голови Наглядової ради з 24.07.2020 - 06.08.2020 р. включно. Рiшення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
07.08.2020 припинено повноваження член Наглядової ради Селехман Микола Миколайович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" припинено повноваження члена Наглядової ради Селехмана Микола Миколайовича, який відповідно до п. 8.22. Статуту ПАТ "НДУ " займав посаду заступника Голови Наглядової ради. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 04.08.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 07.08.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "НДУ": 22.11.2018 до 07.08.2020. Рiшення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
07.08.2020 припинено повноваження член Наглядової ради Зима Олександр Володимирович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" припинено повноваження члена Наглядової ради Зими Олександра Володимировича. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 04.08.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 07.08.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "НДУ": 22.11.2018 до 07.08.2020. Рiшення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
07.08.2020 припинено повноваження член Наглядової ради Селякова Наталiя Миколаївна - 0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" припинено повноваження члена Наглядової ради Селякової Наталії Миколаївни. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 04.08.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 07.08.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "НДУ": 22.11.2018 до 07.08.2020. Рiшення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
07.08.2020 припинено повноваження член Наглядової ради Юр'єв Андрiй Михайлович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" припинено повноваження члена Наглядової ради Юр'єва Андрія Михайловича. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 04.08.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 07.08.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "НДУ": 22.11.2018 до 07.08.2020. Рiшення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
07.08.2020 припинено повноваження член Наглядової ради Дятлова Олена Олександрiвна - 0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" припинено повноваження члена Наглядової ради Дятлової Олени Олександрівни. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 04.08.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 07.08.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Строк перебування на посадi члена Наглядової ради ПАТ "НДУ": 22.11.2018 до 07.08.2020. Рiшення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту ПАТ "НДУ". Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
07.08.2020 обрано член Наглядової ради Данилюк Олександр Олександрович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Данилюка Олександра Олександровича. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 04.08.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 07.08.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту ПАТ "НДУ". Членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ" обрано на три роки. Данилюк О. О. є незалежним директором та не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв ПАТ "НДУ". Протягом останнiх 5 рокiв Данилюк О.О. обiймав наступнi посади: 28.05.2019-1.10.2019 Секретар РНБОУ, 15.10.18-28.05.2019 Старший консультант ЄБРР; 1.01.2019-28.05.2019 член наглядової ради Bank Komercijalna, Сербія; 14.04.2016-7.06.2018 Міністр Фінансів, 17.07.2014-14.04.2016 Заступник Глави АПУ, Представник президента в КМУ. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
07.08.2020 обрано член Наглядової ради Лісовенко Віталій Васильович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Лісовенко Віталія Васильовича. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 04.08.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 07.08.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту ПАТ "НДУ". Членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ" обрано на три роки. Лісовенко В.В. є незалежним директором та не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв ПАТ "НДУ". Протягом останнiх 5 рокiв Лісовенко В.В. обiймав наступнi посади: 03.2014 - 03.2015 Заступник Міністра Фінансів України; 11.2014 - теперішній час Альтернативний Директор, Член Наглядової Ради Чорноморського Банку Торгівлі та Розвитку (Греція); 03.2015 - 07.2016 Урядовий уповноважений з питань державного боргу; 07.2016 - 11.2016 Радник Міністра Фінансів України; 11.2016 - теперішній час. Радник Міністра фінансів України на громадських засадах; 11.2016 - теперішній час Незалежний Директор, Член Наглядової ради Феррекспо (Швейцарія). Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
07.08.2020 обрано член Наглядової ради Мілентьєв Віталій Михайлович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Мілентьєва Віталія Михайловича. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 04.08.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 07.08.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту ПАТ "НДУ". Членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ" обрано на три роки. Мілентьєв В.М. є незалежним директором та не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв ПАТ "НДУ". Протягом останнiх 5 рокiв Мілентьєв В.М. обiймав наступнi посади: 07/2017 - теперішній час - Cornerstone Financial Group (основне), партнер, управління інвестиційними активами; 11/2008 - 06/2017 - Global Wealth Builders (основне), президент та Chief Compliance Officer, управління інвестиційними активами. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
07.08.2020 обрано член Наглядової ради Панченко Олександр Сергійович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Панченко Олександра Сергійовича. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 04.08.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 07.08.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту ПАТ "НДУ". Членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ" обрано на три роки. Панченко О.С. є представником акцiонера Держави Україна в особi НКЦПФР та не є акцiонером, представником групи акцiонерiв або незалежним директором Протягом останнiх 5 рокiв Панченко О.С. обiймав наступнi посади: З 2008 по 2015 р директор ТОВ КУА - АПФ "Тройка Діалог Україна"; з 2015 р по теперішній час обіймає посаду Члена Національної комісії з цінних паперів та фондового ринку. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
07.08.2020 обрано член Наглядової ради Селехман Микола Миколайович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Селехмана Миколу Миколайовича. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 04.08.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 07.08.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту ПАТ "НДУ". Членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ" обрано на три роки. Селехман М.М. є представником акцiонера Нацiональний банк України та не є акцiонером, представником групи акцiонерiв або незалежним директором ПАТ "НДУ". Протягом останнiх 5 рокiв Селехман М.М. обiймав наступнi посади: 05/2011 - 05/2013, ПАТ "УкрСиббанк", начальник управління; 05/2013-07/2014, ПАТ КБ "Фінансовий Партнер", заступник начальника казначейства; 10/2014-05/2015, ПАТ "СМАРТБАНК", начальник відділу; 05/2015 - дотепер, Національний банк України, заступник директора департаменту - начальник управління. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
07.08.2020 обрано член Наглядової ради Стеценко Микола Володимирович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Стеценка Миколу Володмировича. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 04.08.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 07.08.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту ПАТ "НДУ". Членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ" обрано на три роки. Стеценко М.В. є незалежним директором та не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв ПАТ "НДУ". Протягом останнiх 5 рокiв Стеценко М.В. обiймав посаду: 9 липня 2009 року - сьогодні - ТОВ "Авеллум Партнерс", Генеральний директор. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.
07.08.2020 обрано член Наглядової ради Якубовський Володимир Олександрович - 0
Зміст інформації:
Рiшенням позачергових Загальних зборiв акціонерів ПАТ "НДУ" обрано на посаду члена Наглядової ради ПАТ "НДУ" Якубовського Володимира Олександровчиа. Позачергові Загальні збори акціонерів ПАТ "НДУ" проведено дистанційно 04.08.2020, дата проведення підрахунку голосів та складання протоколу про підсумки голосування: 07.08.2020 р. Акцiями ПАТ "НДУ" не володiє. Непогашена судимiсть за корисливi та посадовi злочини вiдсутня. Рiшення позачергових Загальних зборів акціонерів ПАТ "НДУ" не мiстить обгрунтування змiн у персональному складi посадових осiб та прийнято відповідно до Закону України "Про акцiонернi товариства", Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196 та Статуту ПАТ "НДУ". Членiв Наглядової ради ПАТ "НДУ" обрано на три роки. Якубовський В.О. є незалежним директором та не є акцiонером, представником акцiонера або групи акцiонерiв ПАТ "НДУ". Протягом останнiх 5 рокiв Якубовський В.О. обiймав наступнi посади: 16.09.2015 - дотепер, ТОВ "НОУБЛЗ", Директор; 01.08.2013 - дотепер, ТОВ "НОУБЛЗ", Керівник департаменту господарського права. Відповідно до Тимчасового порядку скликання та проведення загальних зборів акціонерів та загальних зборів учасників корпоративного інвестиційного фонду, затвердженого Рішенням НКЦПФР 16.04.2020 № 196, рішення загальних зборів вважається прийнятим з моменту складання протоколу про підсумки голосування.