Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 23510137
Повне найменування емітента: Приватне акціонерне товариство "Страхова компанія "ПРОВІДНА"
Дата, на яку складено інформацію: 17.08.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.08.2020 припинено повноваження Т.в.о. Голови Правління Ваганова Олена Олександрівна - 0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ "СК"ПРОВІДНА" від 17.08.2020 (Протокол № 7/20-ПрАТ від 17.08.20р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб: В зв'язку з обранням Голови Правління Товариства припинено повноваження тимчасово виконуючого обов'язки Голови Правління ПрАТ "СК "ПРОВІДНА" Ваганової Олени Олександрівни, згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Строк, протягом якого перебувала на посаді становить 1 рік 6 місяців.
17.08.2020 обрано Голова Правління Щербакова Леся Миколаївна - 0
Зміст інформації:
Згідно з рішенням Наглядової ради ПрАТ "СК"ПРОВІДНА" від 17.08.2020 (Протокол № 7/20-ПрАТ від 17.08.20р.) відбулися наступні зміни складу посадових осіб: Обрано Головою Правління ПрАТ "СК "ПРОВІДНА" Щербакову Лесю Миколаївну. Щербакова Леся Миколаївна згоди на розкриття паспортних даних не надала. Акціями Товариства не володіє, непогашеної судимості за корисливі та посадові злочини не має. Протягом останніх п'яти років займала посади: заступник Голови Правління з корпоративних та особистих видів страхування.