Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 39849797
Повне найменування емітента: Акціонерне товариство "РВС БАНК"
Дата, на яку складено інформацію: 21.08.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
21.08.2020 припинено повноваження Голова Наглядової ради Демчак Руслан Євгенійович - 1
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" прийнято рішення про припинення повноважень Голови Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Демчака Руслана Євгенійовича (акціонер АТ "РВС БАНК") з 21.08.2020 року (рiшення позачергових загальних зборів акціонерів від 21.08.2020, протокол № 21082020/1 вiд 21.08.2020 року). Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради. Розмiр пакета акцiй, яким володіє особа у статутному капіталі емiтента (у відсотках) - 1 %. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з переобрання нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Демчак Р.Є. перебував на посадi Голови Наглядової Ради АТ "РВС БАНК" з 27.02.2020 року по 21.08.2020 року.
21.08.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Стецюк Олександр Володимирович - 99
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Стецюка Олександра Володимировича (акціонер АТ "РВС БАНК") з 21.08.2020 року (рiшення позачергових загальних зборів акціонерів від 21.08.2020, протокол № 21082020/1 вiд 21.08.2020 року). Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради. Розмiр пакета акцiй, яким володіє особа у статутному капіталі емiтента (у відсотках) - 99 %. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з переобрання нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Стецюк О.В. перебував на посадi члена Наглядової Ради АТ "РВС БАНК" з 27.02.2020 року по 21.08.2020 року.
21.08.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Гаврильчук Ірина Борисівна - 0
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Гаврильчук Iрини Борисiвни (представник акціонера АТ "РВС БАНК" Стецюка Олександра Володимировича) з 21.08.2020 року (рiшення позачергових загальних зборів акціонерів від 21.08.2020, протокол № 21082020/1 вiд 21.08.2020 року). Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради. Розмiр пакета акцiй, яким володіє особа у статутному капіталі емiтента (у відсотках) - 0 %. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з переобрання нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Гаврильчук I.Б. перебувала на посадi члена Наглядової Ради АТ "РВС БАНК" з 27.02.2020 року по 21.08.2020 року.
21.08.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Мигашко Віталій Олексійович - 0
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Мигашка Віталія Олексійовича (незалежний член) з 21.08.2020 року (рiшення позачергових загальних зборів акціонерів від 21.08.2020, протокол № 21082020/1 вiд 21.08.2020 року). Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради. Розмiр пакета акцiй, яким володіє особа у статутному капіталі емiтента (у відсотках) - 0 %. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з переобрання нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Мигашко В.О. перебував на посадi члена Наглядової Ради АТ "РВС БАНК" з 25.04.2018 року по 21.08.2020 року.
21.08.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Яременко Сергій Олександрович - 0
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Яременка Сергія Олександровича (незалежний член) з 21.08.2020 року (рiшення позачергових загальних зборів акціонерів від 21.08.2020, протокол № 21082020/1 вiд 21.08.2020 року). Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради. Розмiр пакета акцiй, яким володіє особа у статутному капіталі емiтента (у відсотках) - 0 %. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з переобрання нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Яременко С.О. перебував на посадi члена Наглядової Ради АТ "РВС БАНК" з 04.11.2016 року по 21.08.2020 року.
21.08.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Середенко Дмитро Миколайович - 0
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" прийнято рішення про припинення повноважень члена Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Середенка Дмитра Миколайовича (незалежний член) з 21.08.2020 року (рiшення позачергових загальних зборів акціонерів від 21.08.2020, протокол № 21082020/1 вiд 21.08.2020 року). Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради. Розмiр пакета акцiй, яким володіє особа у статутному капіталі емiтента (у відсотках) - 0 %. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з переобрання нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Середенко Д.М. перебував на посадi члена Наглядової Ради АТ "РВС БАНК" з 06.12.2018 року по 21.08.2020 року.
21.08.2020 обрано Голова Наглядової ради Гаврильчук Ірина Борисівна - 0
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" обрано Головою Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Гаврильчук Ірину Борисівну (представник акціонера АТ "РВС БАНК" Стецюка Олександра Володимировича) з 21.08.2020 року (рiшення позачергових загальних зборів акціонерів від 21.08.2020, протокол № 21082020/1 вiд 21.08.2020 року). Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з переобрання нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Строк, на який призначена посадова особа - 3 (три) роки. Iншi посади, якi особа обiймала протягом останнiх п`яти рокiв: Член Наглядової ради АТ "РВС БАНК", Голова наглядової ради АТ "РВС БАНК", Радник Генерального директора Товарна Бiржа "Унiверсальна товарно-сировинна бiржа", заступник директора з розвитку фiнансового напрямку ТОВ "Українська Бiзнес Група", директор департаменту проектiв та цiнних паперiв ТОВ "КБ "Столиця".
21.08.2020 обрано Член Наглядової ради Мигашко Віталій Олексійович - 0
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" обрано членом Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Мигашка Віталія Олексійовича (незалежний член) з 21.08.2020 року (рiшення позачергових загальних зборів акціонерів від 21.08.2020, протокол № 21082020/1 вiд 21.08.2020 року). Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з переобрання нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Строк, на який призначена посадова особа - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: Член Наглядової ради АТ "РВС БАНК", Операційний віце-президент Чорноморський банк торгівлі та розвитку.
21.08.2020 обрано Член Наглядової ради Яременко Сергій Олександрович - 0
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" обрано членом Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Яременка Сергія Олександровича (незалежний член) з 21.08.2020 року (рiшення позачергових загальних зборів акціонерів від 21.08.2020, протокол № 21082020/1 вiд 21.08.2020 року). Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з переобрання нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Строк, на який призначена посадова особа - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: Член Наглядової ради АТ "РВС БАНК", Радник Голови Правління ПАТ "АКБ "Київ".
21.08.2020 обрано Член Наглядової ради Середенко Дмитро Миколайович - 0
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" обрано членом Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Середенка Дмитра Миколайовича (незалежний член) з 21.08.2020 року (рiшення позачергових загальних зборів акціонерів від 21.08.2020, протокол № 21082020/1 вiд 21.08.2020 року). Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з переобрання нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Строк, на який призначена посадова особа - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: Член Наглядової ради АТ "РВС БАНК", Радник директора по організаційному розвитку ТОВ "Чарнокіт", Радник Голови Правління ПАТ "Акціонерний комерційний промислово-інвестиційний банк".
21.08.2020 обрано Член Наглядової ради Макаров Павло Олександрович - 0
Зміст інформації:
Позачерговими загальними зборами акціонерів АКЦІОНЕРНОГО ТОВАРИСТВА "РВС БАНК" обрано членом Наглядової ради АТ "РВС БАНК" Макарова Павла Олександровича (незалежний член) з 21.08.2020 року (рiшення позачергових загальних зборів акціонерів від 21.08.2020, протокол № 21082020/1 вiд 21.08.2020 року). Підстава рішення - у зв'язку з необхідністю переобрання складу Наглядової ради. Обґрунтування змін у персональному складі посадових осіб - у зв'язку з переобрання нового складу Наглядової ради. Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини у посадової особи немає. Строк, на який призначена посадова особа - 3 (три) роки. Iншi посади, якi обiймав протягом останнiх п`яти рокiв: радник Голови Правління АТ "БАНК СІЧ".