Особлива інформація емітента
Код за ЄДРПОУ емітента: 14305909
Повне найменування емітента: Акцiонерне товариство "Райффайзен Банк Аваль"
Дата, на яку складено інформацію: 17.09.2020

Відомості про зміну складу посадових осіб емітента

Дата вчинення дії Зміни (призначено, звільнено, обрано або припинено повноваження) Посада Прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи або повне найменування юридичної особи Ідентифікаційний код юридичної особи Розмір частки в статутному капіталі емітента (у відсотках)
1 2 3 4 5 6
17.09.2020 припинено повноваження Голова Наглядової ради Грюль Мартiн 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційні річні Загальнi збори акцiонерiв Акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) прийняли рiшення припинити повноваження Голови Наглядової ради Банку, що був обраний позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № Зб-60) 30 вересня 2019 року.
Грюль Мартiн перебував на посадi Голови Наглядової ради Банку 3 роки 4 місяці; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями Банку не володiє; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 припинено повноваження Заступник Голови Наглядової ради Степаненко Андрій Сергійович 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційні річні Загальнi збори акцiонерiв Акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) прийняли рiшення припинити повноваження Заступника Голови Наглядової ради Банку, що був обраний позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № Зб-60) 30 вересня 2019 року.
Степаненко Андрій Сергійович перебував на посадi Заступника Голови Наглядової ради Банку 2 роки 4 місяці; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями Банку не володiє; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Ґейєр-Шалль Елізабет 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційні річні Загальнi збори акцiонерiв Акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) прийняли рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Банку, що була обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № Зб-60) 30 вересня 2019 року.
Ґейєр-Шалль Елізабет перебувала на посадi Члена Наглядової ради Банку 1 рік 4 місяці; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями Банку не володiє; згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Кроегер Харальд 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційні річні Загальнi збори акцiонерiв Акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) прийняли рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Банку, що був обраний позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № Зб-60) 30 вересня 2019 року.
Кроегер Харальд перебував на посадi Члена Наглядової ради Банку 2 роки 4 місяці; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями Банку не володiє; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Брайт Гельмут 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційні річні Загальнi збори акцiонерiв Акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) прийняли рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Банку, що був обраний позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № Зб-60) 30 вересня 2019 року.
Брайт Гельмут перебував на посадi Члена Наглядової ради Банку 1 рік 4 місяці; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями Банку не володiє; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради Морару Андреа 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційні річні Загальнi збори акцiонерiв Акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) прийняли рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Банку, що була обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № Зб-60) 30 вересня 2019 року.
Морару Андреа перебувала на посадi Члена Наглядової ради Банку 4 роки 4 місяці; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями Банку не володiє; згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради (незалежний) Дерев'янко Ганна Олександрівна 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційні річні Загальнi збори акцiонерiв Акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) прийняли рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Банку (незалежного), що була обрана позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № Зб-60) 30 вересня 2019 року.
Дерев'янко Ганна Олександрівна перебувала на посадi Члена Наглядової ради Банку (незалежного) 4 роки 4 місяці; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями Банку не володiє; згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 припинено повноваження Член Наглядової ради (незалежний) Шеремета Павло Михайлович 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційні річні Загальнi збори акцiонерiв Акцiонерного товариства "Райффайзен Банк Аваль" (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) прийняли рiшення припинити повноваження Члена Наглядової ради Банку (незалежного), що був обраний позачерговими Загальними зборами акціонерів Банку (Протокол № Зб-60) 30 вересня 2019 року.
Шеремета Павло Михайлович перебував на посадi Члена Наглядової ради Банку (незалежного) 5 років 4 місяці; непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має; акцiями Банку не володiє; згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 обрано Голова Наглядової ради Янушевський Лукаш Януш 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційними річними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) Янушевський Лукаш Януш обраний Головою Наглядової ради як представник акцiонера Банку - "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (м. Вiдень, Австрiя) строком на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та Членiв Наглядової ради.
Янушевський Лукаш Януш акцiями Банку не володiє; протягом останнiх п'яти рокiв обiймав такi посади: 2007 - 2018, Райффайзен Банк Польска С.A., Варшава, Член Правління, Ринки та інвестиційний банкінг; 2007-2018, Райффайзен Банк Польска С.A., Член Наглядової ради; 2012-2018, Райффайзен Інвестмент Польска С.A., Голова Наглядової ради; 2014-2018, Райффайзен Солушен Ср. З. о. о., Заступник Голови Наглядової ради; 2015- 2018, Райффайзен Товариство інвестиційних фондів С.A., Голова Наглядової ради; 2018 - до сьогодні, Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (Австрія), Член Правління, Ринки та інвестиційний банкінг; 2018 - до сьогодні, Райффайзенбанк а. с., Чеська Республіка, Прага, Голова Наглядової ради; 2018 - до сьогодні, Райффайзен Центробанк AГ, Відень, Голова Наглядової ради; 2018 - до сьогодні, АТ Райффайзенбанк, Росія, Москва, Член Наглядової ради; 2018 - до сьогодні, Татра банка а.с., Словаччина, Братислава, Член Наглядової ради; 2018 - до сьогодні, Райффайзен Капіланлаге Гезельшафт м.б.Х., Заступник Голови Наглядової ради; 2019 - до сьогодні, Райффайзен Банк С.A., Румунія, Бухарест, Член Наглядової ради;
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 обрано Заступник Голови Наглядової ради Степаненко Андрій Сергійович 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційними річними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) Степаненко Андрiй Сергiйович обраний Застуником Голови Наглядової ради як представник акцiонера Банку - "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (м. Вiдень, Австрiя) строком на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та Членiв Наглядової ради.
Степаненко Андрiй Сергiйович акцiями Банку не володiє; протягом останнiх п'яти рокiв обiймав такi посади: 2012 - 2018, АТ "Райффайзенбанк", з 06.02.2015р. - АТ "Райффайзенбанк" (зміна назви), Російська Федерація, Заступник Голови Правління, Керівник Дирекції обслуговування фізичних осіб та малого бізнесу, Член Правління; 2018 по сьогоднішній день, "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ" (Австрія), Член Правління, Роздрібний банкінг; 2018 р. по сьогоднішній день, АТ "Райффайзен Банк Аваль", Заступник Голови Наглядової ради; на сьогоднішній день: Райффайзен Капіталанлаге-Гезелльшафт м.б.Х., Голова Наглядової Ради; Татра банка, а.с., Голова Наглядової Ради; Катрайн Приватбанк Акцієнгезелльшафт, Перший заступник Голови Наглядової Ради; Райффайзенбанк а.с., Член Наглядової Ради; Райффайзен Центробанк АГ, Член Наглядової Ради; АТ "Райффайзенбанк", Член Наглядової Ради; ТОВ "Страхова компанія "Райффайзен Лайф", Член Консультативної Ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 обрано Член Наглядової ради Ґейєр-Шалль Елізабет 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційними річними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) Ґейєр-Шалль Елізабет обрана Членом Наглядової ради як представник акцiонера Банку - "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (м. Вiдень, Австрiя) строком на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та Членiв Наглядової ради.
Ґейєр-Шалль Елізабет акцiями Банку не володiє; протягом останнiх п'яти рокiв обiймала такi посади: "Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ", (Австрія), Керівник компанії GPMO, Керівник стратегії COO, Управління та Зміни; 2019 р. - до сьогодні - АТ "Райффайзен Банк Аваль", Член Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 обрано Член Наглядової ради Матейка Томас Антон 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційними Річними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) Матейка Томас Антон обраний Членом Наглядової ради як представник акцiонера Банку - "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (м. Вiдень, Австрiя) строком на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та Членiв Наглядової ради.
Матейка Томас Антон акцiями Банку не володiє; протягом останнiх п'яти рокiв обiймав такi посади: 2014 - 2018 - Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ, Відень, Австрія, Начальник Управління з питань інтегрованого ризик-менеджменту; 2018-2019 - Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ, Відень, Австрія, Начальник Управління з питань управління ризиками фінансових установ - торгівля та експортне фінансування; 2019 - до теперішнього часу - Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ, Відень, Австрія, Начальник Департаменту з питань управління фінансовими установами, ризиками країн та портфельними ризиками.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 обрано Член Наглядової ради Брайт Гельмут 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційними річними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) Брайт Гельмут обраний Членом Наглядової ради як представник акцiонера Банку - "Райффайзен Банк Iнтернацiональ АГ" (м. Вiдень, Австрiя) строком на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та Членiв Наглядової ради.
Брайт Гельмут акцiями Банку не володiє; протягом останнiх п'яти рокiв обiймав такi посади: 2006 - до теперішнього часу, Остеррайхіше Хотел - унд Турізмусбенк Гезельшафт м.б.Х. (Австрія), Заступник Голови Наглядової Ради; 2013 - до теперішнього часу, Райффайзен Пропеті Холдинг Інтернаціональ ГмбХ (Австрія), Голова Консультативої ради; 2013 - до теперішнього часу, РБІ ЛГГ Холдинг ГмбХ (Австрія) - Заступник голови Консультативної ради; 2014 - до теперішнього часу, Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ (Австрія), Начальник відділу корпоративних фінансів; 2017 - до теперішнього часу, Райффайзен Банк Інтернаціональ АГ Пекінська філія (Китай), Голова Наглядової ради; 2018 - до теперішнього часу, АТ "Пріорбанк" (Білорусь), Перший заступник Голови Наглядової ради; 2019 р. - до сьогодні - АТ "Райффайзен Банк Аваль", Член Наглядової ради; 2019 р. по сьогоднішній день, Райффайзен Фактор Банк АГ (Австрія), Голова Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 обрано Член Наглядової ради Морару Андреа 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційними річними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) Морару Андреа обрана Членом Наглядової ради як представник акцiонера Банку - Європейський Банк Реконструкції та Розвитку строком на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та Членiв Наглядової ради.
Морару Андреа акцiями Банку не володiє; протягом останнiх п'яти рокiв обiймала такi посади: 09.2018р. - 05.2019р. - В. о. Директора, страховi та фiнансовi послуги Європейського Банку Реконструкцiї та Розвитку; 2009 - 09/2018 рр., Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, Сполучене Королівство, Асоційований директор - Старший банкір; 2016 - 2018 рр., АТ "Райффайзен Банк Аваль", Член Спостережної ради; 2018 р. по сьогоднішній день, АТ "Райффайзен Банк Аваль", Член Наглядової ради; 06/2019 - 10/2019, Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, Сполучене Королівство, Асоційований директор - Старший банкір; 11/2019 по сьогоднішній день, Європейський Банк Реконструкції та Розвитку, Греція, Директор - Регіональний керівник Греції та Кіпру.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 обрано Член Наглядової ради (незалежний) Дерев'янко Ганна Олександрівна 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційними річними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) Дерев'янко Ганна Олександрівна обрана Членом Наглядової ради в якості незалежного члена строком на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та Членiв Наглядової ради.
Дерев'янко Ганна Олександрівна акцiями Банку не володiє; протягом останнiх п'яти рокiв обiймала такi посади: 2004 р. по сьогоднішній день, Європейська Бізнес Асоціація, Виконавчий директор; 2016р. по сьогоднішній день, АТ "Райффайзен Банк Аваль", Член Наглядової ради.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надала.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 обрано Член Наглядової ради (незалежний) Шеремета Павло Михайлович 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційними річними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) Шеремета Павло Михайлович обраний Членом Наглядової ради в якості незалежного члена строком на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та Членiв Наглядової ради.
Шеремета Павло Михайлович акцiями Банку не володiє; протягом останнiх п'яти рокiв обiймав такi посади: приватний підприємець; з 2015 по 2017 рр., РЕЛІГІЙНА ОРГАНІЗАЦІЯ "УКРАЇНСЬКИЙ КАТОЛИЦЬКИЙ УНІВЕРСИТЕТ УКРАЇНСЬКОЇ ГРЕКО-КАТОЛИЦЬКОЇ ЦЕРКВИ", Директор Школи управління; з 2015р. по сьогоднішній день, АТ "Райффайзен Банк Аваль", Член Наглядової ради; 2014р. - Міністерство економічного розвитку і торгівлі України, Міністр економічного розвитку і торгівлі; 2013-2014 рр. - ТОВ "Новітні економічні дослідження", Генеральний директор.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.2020.
17.09.2020 обрано Член Наглядової ради (незалежний) Почкун Олександр Васильович 14305909 0
Зміст інформації:
11 вересня 2020 року дистанційними річними Загальними зборами акцiонерiв Банку (Протокол № Зб-61 від 11.09.2020) Почкун Олександр Васильович обраний Членом Наглядової ради в якості незалежного члена строком на три роки. Пiдстава: необхiднiсть переобрання складу Наглядової ради Банку у зв'язку з припиненням повноважень Голови та Членiв Наглядової ради.
Почкун Олександр Васильович акцiями Банку не володiє; протягом останнiх п'яти рокiв обiймав такi посади: Керуючий партнер компанії Baker Tilly Ukraine, займав наступні посади: Член Федерації професійних бухгалтерів та аудиторів України, Член Української асоціації сертифікованих бухгалтерів та аудиторів, Член Спілки аудиторів України, Член Американської Бізнес Асоціації, Член Європейської Бізнес Асоціації, Член Європейської Торгової Палати України, Член Правління Українського клубу аграрного бізнесу, Голова Правління Фонду Східної Європи, Віце-президент, Член Ради директорів, Голова Фінансового комітету Спілки підприємців України, Член Консультативної ради Агрокси, Член Правління MULTIPLEX, Член Правління RESTA - ресторани Савви Лібкіна.
Почкун Олександр Васильович вступить на посаду після погодження Національним банком України.
Непогашеної судимостi за корисливi та посадовi злочини не має.
Згоди на розкриття паспортних даних не надав.
Протокол дистанційних річних Загальних зборів акціонерів з результатами голосування оприлюднено на сайті Банку 17.09.202